• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Na światowym rynku aluminium występuje niedobór

3 września 2014
Na światowym rynku aluminium występuje niedobór

Według danych dostarczonych przez «World Bureau of Metal Statistics», w pierwszej połowie bieżącego roku deficyt aluminium na światowym rynku osiągnęła poziom 393 tys. ton, podczas gdy w 2013 roku wartość światowego deficytu wyniósł 1,057 mln ton. Przy tym выплавка aluminium w zeszłym miesiącu tego roku zmniejszyła się o 28 tys. ton w stosunku lipca 2013 roku, ilości samego dnia metalu w skali światowej za okres sprawozdawczy wyniosły 2,071 mln ton. Ilość produkowanego na skalę lekkiego metalu wzrosła o 61 tys. ton w stosunku do wyników z ubiegłego miesiąca. Co do kosztów aluminium w 2015 roku, to zdaniem specjalistów firmy «Danske Bank» ona wzrosnąć do poziomu 2175 USD za tonę, co oznacza wzrost w stosunku do bieżącego roku na 200 USD za tonę. W sumie za pierwsze półrocze 2014 roku światowa produkcja aluminium wzrosła o 715 tys. ton wobec takiego samego okresu roku ubiegłego, przy czym za 6 miesięcy poziom konsumpcji metalu wzrosła o 1,510 mln ton.

Stopniowo obniża się poziom zapasów aluminium — czerwiec on spadł na 142 tys. ton, osiągając do końca sierpnia oznaczenia 7,159 mln ton. Jest to liczba w przeliczeniu odpowiada 56 dni stabilnych sprzedaży. Przy tym ilość aluminium, przechowywana w magazynach producentów wzrosła o 116 tys. ton, a poziom obrotu zapasów w porównaniu do grudnia ubiegłego roku spadł o 108 tys. ton. Cena lekkiego metalu na Londyńskiej giełdzie z terminem dostawy na trzy miesiące pod koniec sierpnia wzrosła o 1,8%, osiągając 2,100 tys. USD za tonę, osiągając tym samym maksymalnego poziomu, począwszy od końca listopada ubiegłego roku.

Znaczący wpływ na wzrost kosztów aluminium miały dane statystyczne uzyskane w stanach ZJEDNOCZONYCH i które wskazują na rekordowy wzrost ilości zamówień dóbr trwałego użytku. Nie mniejszy wpływ miało i komunikat ze strony «Alcoa», w którym wiodący amerykański producent lekkiego metalu poinformował o likwidacji produkcji włoskiej.

Lipiec wskaźniki w stanach ZJEDNOCZONYCH ilości zamówień dóbr trwałego użytku wzrosły o 22,6% w stosunku do czerwca 2014 roku, co stało się kolejnym rekordem — wcześniej analitycy liczyli na 8% wzrost. Głównym czynnikiem, który miał wpływ na wzrost ilości zamówień, są zamówienia na samolot, których poziom wzrósł o 318%. Taki skok był możliwy dzięki międzynarodowemu авиасалону, który odbył się w lipcu bieżącego roku w Farnborough, wielka Brytania.

2 września 2014
8 września 2014