• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Mn25 - drut okrągły, arkusz, pas

Mn25 - drut okrągły, arkusz, pas

AvekGlob firma sprzedaje się od producenta drutu, koło, blach i taśm, które są wykonane z gatunku stopu miedziowo-niklowo-MN25 (inne nazwy i analogów — 2.0830, CuNi25) przystępnych cenach. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

Skład i zastosowanie

Miedź-nikiel marka MN25 stop posiada bardzo dobrą odporność na korozję i biofouling morskiego i bardzo manufacturable w produkcji. Obecność tego stopu niklu zapewnia zwiększoną wytrzymałość i odporność na korozję w temperaturze 0 ° C 250

Ze względu na małą przewodność MN25 jest stosowany głównie jako stopów oporu. Ono także cechuje się wysoką odpornością na korozję, dobrą spawalność i przydatności do pokrywania innych materiałów. Dlatego też, w budownictwie i architektury stopu produktu MN25 stosowane jako warstwy tylne spoin zgrzewanych profili i taśm (przyspawane).

Dziedzina racjonalne stosowanie produktów wytworzonych ze stopu — komórki ryb stosowane do akwakultury, zewnętrzna ogień systemów, wymienniki ciepła i skraplacze, przewody hydrauliczne, nogi powłoki, nośnik i taśmy nośne na kadłuby statków i platform morskich, rurociągów gaśniczego do przesyłania wody morskiej składniki odsalania ,

Skład chemiczny stopu, w zależności od wymagań technicznych GOST 492−2006, przedstawiono w tabeli (dane numeryczne — w procentach, miedź — inne):


Ni + Co
Fe C Mn S Pb Zn zanieczyszczenia
24… 26 Nie więcej niż 0,5 Nie więcej niż 0,05 Nie więcej niż 0,5 Nie więcej niż 0,01 Nie więcej niż 0,005 Nie więcej niż 0,3 tylko 1,3

Kupić na z drutu producent, koła, blachy i taśmy MN25 stopu (2.0830, CuNi25) oferowanych przez AvekGlob przystępnych cenach. Dostawcy produkować gwarancją wysłać produkty do dowolnego punktu przez klienta.

właściwości

Główne właściwości fizyczne stopu:

Gęstość, kg / m3 — 8940;

Temperatura topnienia, C 0 — 1160… 1210;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od 20… 3000 ° C, m / C — 16,2;

przewodności cieplnej W / mgrad — 32,9;

Moduł sprężystości, GPa — 147.

Główne właściwości mechaniczne stopu:

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 340… 410;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 100… 200;

Rozciąganie Wydłużenie,% — 30… 20;

Twardość Vickersa HV, — nie więcej niż 100.

Lub technologiczne właściwości stopu — odkształcalność na zimno — niezadowalająca, w zakresie temperatur od temperatury kucia — 880… 1030 0 C.

AvekGlob firma oferuje do zakupu od producentów razdichny w rozsądnych cenach — metalowy drut, okrągłe, blachy i taśmy, które są wykonane z gatunku stopu miedziowo-niklowo-MN25 (inne nazwy i analogów — 2.0830, CuNi25). Dostawca aby zapewnić szybką dostawę produktów w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta.