• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

2B tytanu drut spawalniczy

2B tytanu drut spawalniczy

Charakterystyka stopu marki 2B

Marka stopu tytanu: 2B
Klasyfikacja stopu: Tytanowy odkształcalne stop
Przemysłowe zastosowanie stopu: produkcja sztabek, półproduktów, drutu tytanu, walcowanych; elementów techniki specjalnej; części przyrządów i przemysłu lotniczego

Skład marki 2, zgodnie z GOST 27265−87

V Al Ti Si C Fe O H N Zanieczyszczenia
1 — 2 1.5 — 2.5 94.79 — 97.2 nie więcej niż 0,1 nie bardziej 0.07 nie więcej niż 0.2 nie bardziej 0.12 nie więcej niż 0.002 nie więcej niż 0.04 inne 0.3

Uwaga: podstawą jest ze stopu tytanu; procent jego zawartości podano w poniższej tabeli.

Właściwości mechaniczne stopu marki 2 (temperatura 20oc).

Asortyment Np. Rozmiar % Mpa Mpa kj / m2 % -
Drut (GOST 27265−87 )   16−20   490−635      
- - mm d5 sT ѕв KCU y Obróbka cieplna.

Właściwości fizyczne stopu marki 2 W.

J/(kg·°) Ω·m kg/m3 1/Grade Mpa Grad W/(m· ° k)
    4505   1.12 20 18.85
C R 10 9 r a 10 6 E 10 — 5 T l
540     8.2   100  

Oznaczenia:

Właściwości mechaniczne:

Granica plastyczności przy odkształceniom (granica proporcjonalności), [Mpa] sT
Brinella twardość, w [Mpa] HB
Zmniejszenie powierzchni, [ % ] y
Wytrzymałość na rozciąganie (krótkotrwały), w [Mpa] ѕв
Przy zerwaniu wydłużenie, w [ % ] d5
Udarność stopu, w [ kj / m2] KCU
Cechy fizyczne 2B
Temperatura przy której pochodzą dane techniczne, w °C 20°C
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej αx106 w temperaturze 100 °C, [1/ °C] 8,2
Gęstość [g/cm3] 4,45
Moduł sprężystości 1 rodzaju, E [Mpa]x10-5 1,12
Ciepło stopu w temperaturze 200 °C [J/(kg·klasa)] 0,586
Ккоэффициент przewodzenia ciepła), l[W/(m· ° k)] 8,37
Opór elektryczny, Омхмм2/m 1,6

Spawalność

nie jest ograniczona — spawanie odbywa się bez dalszej obróbki cieplnej i bez podgrzewania
detalu z ograniczeniami — możliwość spawania przy podgrzaniu do temperatury 100−120°C i dalszej obróbki cieplnej
trudno-spawalność — aby uzyskać wysokiej jakości spoin, dodatkowe operacje: w procesie spawania -podgrzewane do temperatury 200−300°C, obróbki cieplnej po zakończeniu spawania — żart

Doping

Za pomocą doping zwiększa parametry wytrzymałościowe i odporność na korozję tytanu 2−3 razy. Jednym z głównych składników stopowych przemysłowych stopach tytanu jest aluminium. Najważniejsze легирующими składnikami w ślad za aluminium uważane za wanad, molibden. Żaroodporne opierają się na potrójny system — tytan-aluminium-molibden i stopy tytanu o wysokiej wytrzymałości na podstawie — tytan-aluminium-wanad. Większość nowoczesnych stopów tytanu ze względu na ugruntowane trendy многокомпонентного doping jednocześnie w swoim składzie zawierają aluminium, wanad, molibden.

Znaczenie

Tytan i jego stopy są trwałe, парамагнитны, dość łatwo spawane i mają pewne właściwości, które odgrywają w niektórych branż technicznych ważną rolę. Zalety stopów tytanu mają duże perspektywy zastosowania w takiej branży jak inżynieria, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość, odporność na ciepło w połączeniu z wysoką odpornością na korozję. Jest to również istotne w takich dziedzinach przemysłu jak spożywczy, chemiczny, авиастроение, przemysł stoczniowy, fizyka jądrowa, szybki transport. Niezwykłe właściwości tytanu są dziś duże zainteresowanie jako materiału konstrukcyjnego w produkcji statków kosmicznych.

Sprzedam w okazyjnej cenie

Tytanowy wypożyczalnia marki 2, który jest realizowany przez LLC «Avek Global» jest w stanie spełnić wszelkie żądania. Popularność wyrobów z tego stopu jest wynikiem wysokiej jakości produkcji, jej prawdziwej wartości i dużą różnorodnością. Produkty naszej firmy odbywa się pod absolutną kontrolą na wszystkich etapach technologicznych, zapewniając tym samym 100%-tą gwarancję jakości. Firma «Avek Global» ma wszelkie możliwości do produkcji wysokiej jakości produktów na indywidualne zamówienie nietypowych wariantów i rozmiarów. Możliwości technologiczne pozwalają zapewnić szybkie zrobienie indywidualnego zamówienia w przypadku braku pożądanego wyglądu produktu w wersji standardowej.