• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

HN63MB - arkusz EP758U, koło, drut

HN63MB - arkusz EP758U, koło, drut

Stop HN63MB stosowane do wytwarzania aparatury chemicznej spoiny pracuje w środowisku silnie korozyjnym (kwasu solnego, kwasu fosforowego, kwasu siarkowego, roztwory, i kwasy octowy galoidnovodorodnyh pr.). Jest wykonany z tego urządzenia ze stopu, który jest niezbędny do syntezy kwasu octowego z metanolu i tlenku węgla, żywice jonowymienne, polipropylen, chemicznych i farmaceutycznych i innych chemikaliów. Stopy są materiały, które składają się z dwóch lub więcej składników chemicznych, z których jedno podłoże z pokryciem (metal). Nadstopy są materiały metaliczne mające wysoką odporność na degradację pod wpływem wysokiej temperatury, odkształcenia plastyczne i środowiskach utleniających.

Skład chemiczny stopu HN63MB

Ni C Fe cr cr Mn P Mo si S
DOS. ≤0,02 ≤0,5 20 20 ≤1 ≤0,015 16 ≤0,1 ≤0,012

Stop gęstość 8,9 g / cm3. Własności mechaniczne stopów różni się w zależności od temperatury działającej na stop. Rezystancja elektryczna w temp. 20 ° C — 1,75 · mO · mm2 / m ciepło temperatura. 20 ° C — 392 J / (kg K). Stop ten ma współczynnik przewodności cieplnej w zakresie 0,126 · 10² W / (m • K), przy czym przenikalność magnetyczna w temp.20 ° C mniejszą niż 1001; Moduł temp.20 ° C — 20 ° C • 10−4, N / mm2. Ta stal, dzięki tego związku chemicznego ma dobrą spawalność, co pozwala na różnorodność wzorów, bez stosowania specjalnego sprzętu technologicznego, bez dodatkowej obróbki cieplnej po zakończeniu spawania.

Stop marki HN63MB w podwyższonej zestawu wymagań projektowych lub mechanizm, poddaje się obróbce cieplnej w uwadze do ogrzewania do temp.1000 — 1100 ° C, po ochłodzeniu w wodzie i w powietrzu. Taka obróbka cieplna wspomaga normalizację wewnętrznych naprężeń w stopie i zwiększenie właściwości wytrzymałościowych części.

Korzystanie HN63MB stopu

Rury pierwszej klasy są stosowane w różnych wzorach, aby ukryć przewód, do wytwarzania rusztowania w celu dostarczania różnych płynów, na przykład, systemy ogrzewania i systemów wodociągowych, systemy nawadniające.

Rury z drugiej kategorii są stosowane w warunkach niskiego i wysokiego ciśnienia. Mogą być one stosowane w rurociągach do zasilania olejem, wodę, gaz i różnych produktów petrochemicznych w przemysłowej. Trzeci ferrytyczno-austenityczne rury stosowane w układach o wysokim ciśnieniu. Rury takie są często stosowane w przemyśle nuklearnych i chemicznych, w różnych piecach i kotłów w przemyśle piecowy przenośnik w produkcji pojemników do dalszego cementowaniem. Rury czwartej klasy są stosowane jako elementy pomocnicze, jak również w różnych pomiarów geologicznych wiertła. Piątej klasy rury stalowe stosowane w produkcji samochodów, łożysk, suwnic, w przemyśle drzewnym i meblarskim. Wyższa klasa szósta grupa rur, które są stosowane w przemyśle maszynowym, produkcji tłoków, łożysk i innych części pracujących przy wysokim ciśnieniu.

Konstrukcja spawana, modułów montażowych, elementy wykonane z HN63MB stopu są przeznaczone do długotrwałego stosowania w rafinacji ropy naftowej, do przetwarzania gazu, przemysłu chemicznego i oleju w temperaturze nie wyższej 850ºS. Stop ten jest stosowany w produkcji rur o różnym przekroju poprzecznym, w produkcji wymienników ciepła, zbiorników i tak dalej.

Właściwości fizyczne HN63MB

Od 20 do 100 ° C Od 20 do 200 ° C Od 20 do 300 ° C Od 20 do 400 ° C Od 20 do 500 ° C Od 20 do 600 ° C Od 20 do 700 ° C Od 20 do 800 ° C Od 20 do 900 ° C
α · 106, K-1 9.45 9.85 10,25 10,55 10,8 10,8 11,25 11,65

Kupić w okazyjnej cenie

Duży asortyment HN63MB firma stop Zdjęcie «Avec Globalna» jest w stanie zadowolić każdego klienta. Jakość gotowego produktu gwarantuje absolutną zgodność ze wszystkimi normami technologicznymi produkcji. w najbliższym czasie dostawy. Jeżeli masz pytania, otrzymają Państwo szczegółowe porady od doświadczonych menedżerów. W realizacji zamówień hurtowych, firma zapewnia elastyczny system zniżek.