• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Okrągły drut, niklową rurkę 200 2.4066

Okrągły drut, niklową rurkę 200 2.4066

Chcesz kupić okrągły, drut, rury ze stopu niklu 200 (2.4066) z dystrybutorem — w AvekGlob firmy? Tutaj znajdziesz niezbędne informacje na ten temat

AvekGlob firma sprzedaje się z kręgu producenta, drutu, rur ze stopu niklowo-200 (2.4066) przystępnych cenach. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy towarów na dowolny adres wskazany przez klienta.

Skład i zastosowanie

Nikiel 200 jest chemicznie czysty kutego metalu, o dobrych właściwościach mechanicznych i doskonałej odporności na korozję, w szczególności dzięki działaniu wodorotlenków. Materiał zawiera co najmniej 99,7% czysty nikiel. Stop ten charakteryzuje się zmniejszoną procentową zawartość węgla, dzięki czemu mogą być używane przy wyższych temperaturach, i wykorzystanie procesy odkształcania plastycznego na zimno. Nikiel 200 (2.4066) w temperaturze wyższej niż 450 0 C grafityzacji temperatury jest odsłonięta.

Chemicznie czysty nikiel 200 znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, w produkcji ługu sodowego, chloru, chlorowodoru, a także

przemysł spożywczy.

Stopy niklu 2.4066 200 i zapewniają wysoką odporność na korozję w zmniejszaniu i neutralnym środowisku, w atmosferze utleniającej, w stanie, który pozwala na pożywce utleniający w celu utworzenia warstwy tlenku pasywny. Ta warstwa tlenku zapewnia doskonałą odporność materiałów w środowisku sody.

szybkość korozji w morzu i zwykłej wody jest bardzo niski, ale zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury. Ruchomy morskich odporność na korozję stopu niklowego środowiska 200 (2,4046) zmniejsza się.

Aplikacje temperatura pracy tych stopów nie powinna przekraczać 320… 350 0 C.

Kupić w korzystnych cenach ekonomicznie Nikiel 200 (2.4046) w różnych rozmiarach — okrągłe, rury, druty — firma oferuje AvekGlob. Dostawca gwarantuje szybką dostawę produktów do dowolnego adresu określonego przez klienta.

właściwości

Charakterystyczne cechy materiałów o których mowa to:

Wysoka odporność na zmniejszenie środowisk;

Doskonała odporność na alkalia;

Wysokiej przewodności elektrycznej;

Doskonała odporność na korozję i destylowanej wody naturalnej;

Odporność na roztwory obojętnych i zasadowych soli i atom fluorowca;

Dobre właściwości termiczne, elektryczne oraz magnetostrykcyjne

Stopy wykazują również umiarkowaną odporność na kwas solny i kwas siarkowy w temperaturze pokojowej i niskich stężeniach.

Skład chemiczny (dane numeryczne — w procentach):

Ni Fe Cu C Mn S si
Nie mniej niż 99,0 Nie więcej niż 0,40 Nie więcej niż 0,25 Nie więcej niż 0015 Nie więcej niż 0,35 Nie więcej niż 0,01 Nie więcej niż 0,35

Fizyczne i mechaniczne właściwości:

  • Temperatura topnienia, 0C — 1445;
  • Gęstość, kg / m3 — 8900;
  • Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 550… 7500;
  • Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 160… 250;
  • Rozciąganie Wydłużenie,% — 40… 60;
  • Twardość Rockwella (skala b) nie więcej niż — 70.

Kupić od producenta rurowego przewodu, lub koła, które są wytwarzane z chemicznie czystych stempli Nikiel 200 (2.4046), oferowanych przez AvekGlob cenach. Dostawca niezwłocznie wysłać produkt w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta.