• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

20H23N18 - 1,4845 - AISI rury 310S

20H23N18 - 1,4845 - AISI rury 310S

struktura

Gatunek stali 20H23N18 — slozhnolegirovannoj nadstopu na bazie żelaza, chromu zawiera: — 22−25%, nikiel — 12−15%, molibden — 0,35−0,55% manganu — 0,2% węgla, — 0,2% krzem — 1%, siarka i fosfor dodatków — setnych procenta. Celem domieszkowania jest poprawa właściwości technologicznych produktu: wytrzymałość na wysokie temperatury i odporność na ciepło, zdolne do wytrzymywania trudnych warunkach.

produkcja

stop marka 20H23N18 jest topiony w elektrycznym Open. Półprodukty są hartowane w temperaturze do 1200 ° C, w wodzie lub w powietrzu. Hartowanie odbywa się pręty w powietrzu, w temperaturze 1050−1150 ° C, Kucie jest wykonywane na początku procesu, w temperaturze 1150−1180 ° C, a na końcu — około 850 ° C, Główne rodzaje wyrobów walcowanych: rury, przewody, arkusza, taśmy i koło. Należy do grupy materiałów żaroodpornych i odpornych na wysoką temperaturę, z powodu wysokiej zawartości niklu.

Właściwości mechaniczne w temperaturze 20 ° C

— wytrzymałość na rozciąganie w zakresie od 590 do 880 MPa (w zależności od typu produktu), zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury.

— wydłużenie stopu na pękanie poniżej 40%. Podczas ogrzewania do 900 ° C, wykazuje maksymalny stopień wydłużenia — 90%.

— resztkowa deformacja na granicy plastyczności zmienia się w zależności od rodzaju walcowania bez przekroczenia 300 MPa. Wskaźnik minimalnej temperaturze 800 ° C wynosi 98 MPa, temperatura dosunięcie 1100 ° C zwiększa się do 105 MPa.

— zmniejszenie więcej niż 50%.

— obróbka cieplna odbywa się w temperaturze 980 ° C — 1100 ° C, Zalecany sposób hartowanie w powietrzu lub wodzie.

Fizyczne właściwości stopu przy 100 ° C

— temperatura lub liniowy współczynnik rozszerzalności 12,2 [1 / °].

— moduł 2.19 MPa.

— przewodność cieplna i pojemność cieplna stopu wynosi nie więcej niż 14,6 W / (m-deg).

— gęstość stopu wynosi 8,38 g / cm, a temperatura wzrasta nieznacznie zmieniony.

— oporność 1,1 Omxmm 2 / m

aplikacja

20H23N18 stop stosowany jest do produkcji walcowanych i kutych, które pracuje w temperaturze nie przekraczającej 1050 ° C, w technice lotniczej w produkcji silników: łopatek prowadzących, bandaży, części komory spalania. Ponadto, elektrody spawalnicze i znak drut 20H23N18 wymagane do spawania stopów niklu w energetyce, jak również konstrukcje metalowe ze stali węglowej i nierdzewnej. 20H23N18 stopu marki stosowany w produkcji rur palność, termoparę powłok, kanałów.

Wadą stopu jest jego niestabilność w środowiskach zawierających siarkę, co prowadzi do kruchości.

Kupić w okazyjnej cenie

LLC «Avec Globalna» dostarcza wyroby metalowe w najlepszych cenach. Oferujemy korzystne warunki zakupu produktów z 20H23N18 stopu stali nierdzewnej dla odbiorców hurtowych i detalicznych. Produkty wytworzone na bazie wymagań GOST certyfikowane. W certyfikat oznaczone producenta, jest zupełnie stopu, właściwości mechanicznych części, skład chemiczny i wyniki dodatkowych testów, terminy dostaw są minimalne. Na hurtowych zamówień są preferencyjne zniżki.