• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Stop aluminium litowo - casting, ze stadem, pręty

Stop aluminium litowo - casting, ze stadem, pręty

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty w temperaturze od odlewy, odkuwki, producent pręta przystępnych cenach, wykonane ze stopów aluminium i litu. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

Ogólne dane techniczne

Rozwój komercyjnie dostępnych stopów aluminiowo-litowych zostało zapoczątkowane przez dodanie litu aluminium-miedź, aluminium-magnez i stopy aluminium-miedź-magnezu. Stopy te były dobrane tak, że charakterystyka utwardzania wydzieleniowego nakładania istniejących zasady metali

przed utwardzeniem atmosferyczne litu. Zatem stop 2020 (Al-Cu-Li-CD), 01429 (Al-Mg-Li), 2090 (Al-Cu-li) oraz 2091 i 8090 (Al-Cu-Mg-Li) otrzymano. Oprócz tych zarejestrowanych stopów używanych i innych stopów aluminiowo-litowych, w szczególności Weldalite 049 i CP276.

Dalsze cechy są uważane za podstawowe stopy aluminium z litem.

Weldalite 049

Skład chemiczny: Cu — 5,4 Li — 1,3 Ag — 0,4, Mg — 0,4, Zr — 0,14.

Weldalite wysoką trwałość 049 eksponatów w różnych produktach i warunkach. Parametry wytrzymałościowe stopów nie zależy od temperatury obróbki. Stop ten posiada silny naturalny starzenie w porównaniu z innymi znanymi ze stopu aluminium.

Weldalite 049 ulega rewersji na wczesnych etapach sztucznego starzenia i ciągliwość jest znacznie zwiększona do 24%. Wytrzymałość na rozciąganie — 700 mPa.

Weldalite 049 ma dobrą spawalność. Wysoka wytrzymałość spoiny, nawet przy spawaniu konwencjonalnego napełniacza.

stop 2090

Skład chemiczny: Cu — 2,7 Li — 2,2 Ag — 0,4, Zr — 0,12.

Stop 2090 zaprojektowany jako stop o wysokiej wytrzymałości, z 8% niższej gęstości, 10% większym module sprężystości niż konwencjonalny stop 7075-T6, który jest stosowany w produkcji samolotu. właściwości mechaniczne i fizyczne nie są dostępne do publikacji, ale wiemy, że pod wieloma względami są podobne do właściwości technicznych nowoczesnych stopów o wysokiej wytrzymałości, które są wykorzystywane w przemyśle lotniczym. Okaże się, że anizotropii w płaszczyźnie rozciągania charakterystykę niż w konwencjonalnych stopów. Stop wykazuje doskonałą wytrzymałość zmęczeniową i odporność na korozję. Wadą — mała odporność na powierzchni przed utlenieniem w trakcie dłuższego pobytu mokro morskiego powietrza.

Odporność na pękanie korozję stres silnie zależy od sztucznego starzenia.

stop 2091

Skład chemiczny: Cu — 2,1 Li — 2,0, Zr — 0,10.

Alloy 2091 jest bardziej odporna na uszkodzenia powierzchni, niż innych stopów, które są wykorzystywane dla większości projektów samolotów. Stopu 2091 jest odpowiedni do stosowania w strukturach drugorzędowych których wysoka wytrzymałość, nie jest krytyczna. Wytrzymałość i odporność na korozję może być zmieniane w trakcie obróbki cieplnej oraz mikrostrukturę stopu zmienia się w zależności od początkowej grubości obrabianego materiału. Stop ten jest trwały przed wystawieniem na działanie temperatur kriogenicznych, i zachowuje swoje właściwości eksploatacyjne przy ogrzewaniu do 125 ° C wytrzymałość mechaniczna 0 — 240 MPa.

stop 8090

Skład chemiczny: Li — 2,45, Zr — 0,12, Cu — 1,3, Mg — 0,95.

Stopu 8090 jest średniej wytrzymałości stopu o około 10% mniejszej gęstości i 11% wyższych niż moduł jest zazwyczaj stosowane do tych samych celów stopów aluminium. Stop ten jest dostępny w postaci płyt, blach, profili i odkuwki, jak również mogą być wykorzystane do spawania. Obróbka cieplna znacznie wpływać na podstawowe właściwości stopu. Właściwości fizyko-mechaniczne nie są dostępne w publikacji, ale wiadomo, że wytrzymałość na zmęczenie stopów z zmiany wahań temperatury: w szczególności najwyższą wytrzymałość i ciągliwość w temperaturach kriogenicznych są osiągnięte. Stop podlega starzeniu, co zachodzi w temperaturze powyżej pritemperaturah 1900c.

Właściwości wszystkich tych stopów aluminium z litem zależny od ilości i rodzaju zanieczyszczeń.

   
   
   

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty zakupu odlewy, odkuwki, pręt, wykonane ze stopu aluminium z litem. Produkty można kupić w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Implementacja może hurtowego i detalicznego, elastyczny system zniżek dla stałych klientów.