• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Węży, właściwości i zastosowanie

Węży, właściwości i zastosowanie

Ogólna charakterystyka

Przewód metalowy elastycznych rur falistych zgrzewany wyposażone końcowych okuć i zamknięty w oplocie. Przeznaczone do transportu gazu, płynów pod ciśnieniem, w tym niebezpieczne lub żrące. Elastyczny wąż falisty umieszczono część z wysokim odporną na korozję stali i element wzmacniający metalowy oplot, co pozwala na produkt do pracy przy wysokim ciśnieniu. Wykonane średnicę od 6 do 350 mm oraz długość od 0,2 m do 6 m. W przypadku długości przekracza 2 m, to możliwe jest wytwarzanie poszczególnych segmentów przy użyciu sztywnej elementy łączące, które po zamontowaniu na zespole nośnym. Wytwarzanie marszczonej obudowy odbywa się za pomocą dwóch metod:

  • Formowanie szwu spawanego lub rurki o grubości ścianki 0,1 do 0,5 mm.
  • Sposób zwijania taśmy profilowanej z jednoczesnym spawania kontaktowo rolkowego spawania wierzchołków pofałdowań.

wykorzystanie

Do hermetycznego połączenia sztywnego ziemi rur i wyposażenia statków. Stosuje się do transportu cieczy i gazów, takich jak wodór, azot, ksenon i tlenu, w temperaturze w zakresie od -250 do 550 ° C i pod ciśnieniem do 600 atm. w przemyśle stoczniowym, hutnictwa, przemysłu motoryzacyjnego, obrabiarki przemysłu naftowego. Utrzymanie próżni w przewodach układu reaktorów atomowych.

Zalety produktu określa się:

  • liczba warkocze, posiadających funkcję wzmacniającą,
  • profilu pofałdowanego części wysokości i podziałce pofałdowań, ich ilość na jednostkę długości,
  • świadczy o grubości ścianki
  • wytwarzania obrazów.

Przewód metalowy zapewnia pochłanianie wibracji maszyny w czasie transportu mediów ciekłych i gazowych w bardzo dużych, wysokich i niskich temperaturach. Daj niezawodne połączenie z ruchomym przewodem kompensuje zmiany temperatury błędów montażowych.

trwałość

To zależy od liczby cykli przemieszczenia i powrócić do swojego pierwotnego położenia pod wpływem ciśnienia, temperatury, częstotliwości i amplitudy drgań, wibracji i obciążenia skrętnego. Pulsacje w środowisku pracy systemów paliwowych i hydraulicznych, które są przyczyną tłok i pomp zębatych, prowadzących do przedwczesnego zużycia i zniszczenia powłoki. W tym przypadku wprowadza się do układu urządzenia tłumiącego. Aby uniknąć uderzeń hydraulicznych nie może korzystać z przewodów metalowych rurociągów do pompowania mieszanki roboczej z szybkością większą niż 8 m / s dla cieczy i 50 m / s dla gazu.

montowanie

Produkowany jest w taki sposób, że system nie miał dużych terenów luźnych przewodów rurowych. Wąż, działa w płaszczyźnie poziomej, umieszczone na specjalnych stojakach, tace, zaciski użytku i innych urządzeń. Dokowania z końcówek kołnierz lub uszczelki PTFE zaciskowych odbywa się w pary przeciwległych boków oraz parę kluczy śruby dociskowej bez użycia przedłużaczy.

Kupić w okazyjnej cenie

LLC «Avec Globalna» oferuje najbardziej korzystne warunki dla realizacji metalu. Proponowany zakres węży metalowych może zadowolić każdego klienta. Wielkość zakupów i dodatkowych warunków dostawy zależy od ceny. Przeprowadzanie większych zamówień, można spodziewać się udzielić Spółce elastyczny system rabatowy. Nasi menedżerowie są zawsze gotowi służyć radą. Duży asortyment nie opuszczę cię bez wyboru. Ołów razy — minimum. Wszystkie produkty są certyfikowane. Jakość gwarantowana przez ścisłe przestrzeganie norm technologicznych produkcji.