• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

03H23N6 - 1.4362 - uns S32304 rura, drut, koło

03H23N6 - 1.4362 - uns S32304 rura, drut, koło

Ogólna charakterystyka

Marka 03H23N6 odnosi się do хромоникелевым stali ferrytyczno-austenitycznej klasy. Używany w produkcji spawanych zbiorników do syntezy адипиновой kwasów mineralnych nawozów azotowych, saletry amonowej, w rurociągach transportowych нитрозного gazu do lodówki 1−2-oj stopnie od sprężarki (kwas azotowy, нитрозный gaz, temperatura do 230 °C, a ciśnienie do 1,16 N/mm2). Stal jest zalecana w zamian stopów ОЗХ18Н11, Х18Н9Т, 03Х19АГЗН10, X18H10T, bo stopy, które są tytanem Х18Н10Т, 08Х22Н6Т, Х18Н9Т, różnią się znacznie mniejszą odpornością na zestaw noży korozji spoin spawalniczych.

Skład chemiczny stopu 03H23N6

Fe Cr C Mn S P Ni Si
Podst. Od 22 do 24 ≤0,03 Od 1 do 2 ≤0,02 ≤0,035 Od 5,3 do 6,3 ≤0,4

Produkcja

Gatunek stali 03H23N6 topione w piecach łukowych. Materiał ten jest klasyfikowany jako stali nierdzewnej, odpornej na korozję, zwykły, żaroodpornego i żaroodpornych. Produkcja znormalizowane techniczne: 14−1-1905−76, 14−1-1554−75 i GOST: 7350−77 i 5632−72. Plastyczna deformacja odbywa się w temperaturze w zakresie od 1170 °C do 900 °C. stop Tnie na niskich obrotach.

Fizyczne właściwości w temperaturze 20°c

— Przewodność cieplna 0,168 · 102 W/(m · K).

— Ciężar właściwy 7,7 g/cm3

— Moduł sprężystości 20 · 10-4 N/mm2

— Jednostki oporu elektrycznego 0,74 Омхмм2/m

— Twardość — 200 HB Mpa -1.

— Przepuszczalność 0,3−0,5 (T · m)/A.

Spawanie

Odbywa się przy pomocy automatyczne, ręczny i argon łukowego metodą. Blachy o grubości do 10 mm, spawanych wszystkimi metodami spawania ręcznego spawania w sposób zadowalający. Tig jest zalecany do arkuszy mniej niż 6 mm grubości i do połączenia głównych szwów ponad 10 mm. większe elementy zadowalający spawane dwoma rodzajami ręcznego spawania łukowego o niskiej zawartości metalu niobu głównych przejściach spoiny. W celu zapobieżenia spoin ponad 10 mm pęknięć gorących, główne połączenia należy spawać spawane do etapu oparcia metodą z użyciem spawania elementów bez niobu. Dla grubości blachy 12 mm jest używany kombinowany sposób (tig i spawanie za pomocą pojedynczych elektrod). Szwy, skierowane do środowiska korozyjnego, spawane w ostatniej elektrody RLA-17U.

Elektrody RLA-26A, RLA-17U i АНВ-17 z walcówki St-01H19N18G10AM4 dobrze nadaje się do spawania ręcznego z blachy stalowej, cieńsze 10 mm, a także w celu wypełnienia cięcia stali o grubości więcej niż10 mm. Elektrody bez obecności niobu: RLA-26A z walcówki RLA-17U — zalecany do spawania graniowych grubsze niż 10 mm. Elektrody EA-395/9 są zalecane do spawania stali 03H23N6 ze stali 10H17N13M2T, 08H18N10T, 10Х17Н13МЗТ, Wsc i 20K.

Przy аргонодуговой spawania ręcznego za pomocą grupą spawania magazynie elektrod cieńsze blachy stalowej 10 mm, w celu wypełnienia cięcia stali o grubości ponad 10 mm, zalecany drutu Sv-03Х23Н28МЗДЗТ i drut 02Х21Н21М4ГБ (lub ЗИ69). Do spawania głównych przejściach nierdzewnej, grubsze niż 10 mm, zalecany przewód 03H23N6; do automatycznego spawania — druty ze stali St-01H19N18G10AM4 (ЭП690) i topnik EN-18. Wytrzymałość spawów 90 procent metali nieszlachetnych. Połączenia wszystkich rodzajów spawania są odporne międzykrystaliczną i korozję ogólnych.

Korzystanie z

Produkcja spawanych zbiorników адипиновой kwasów mineralnych nawozów azotowych, saletry amonowej, pojemników, które są eksploatowane w экстракционной fosforowy, 55% kwasu siarkowego i kwasu octowego i innych dużych środowiskach korozyjnych, w temperaturze do 80 °C.

Obejmuje produkcję elektrycznych termometrów — stop nie zanieczyszczają elektrody termopar i chroni drutu termopary podczas pracy w agresywnym środowisku. Produkcja drutu spawalniczego i elektrod spawalniczych, poszukiwanych połączeń rurowych w stawach rurociągów, naprawy urządzeń spawalniczych, która działa w środowisku radioaktywnym. 03H23N6 stali stosowane jako warstwa okładziny w produkcji dwuwarstwowych gorąco odpornych na korozję, arkuszy, rur odśrodkowy zwojów pieców i urządzeń do produkcji etylenu, amoniaku, dwusiarczku węgla.

Sprzedam w okazyjnej cenie

W «Avek Global» jest szeroki zakres wyrobów ze stali nierdzewnej. U nas możesz kupić produkty marki 03H23N6 na najbardziej korzystnych warunkach. Cena zamówienia zależy od ilości i dodatkowych warunków dostaw. Nasi specjaliści są zawsze gotowi pomóc w wybraniu odpowiedniego produktu, od którego zależy wydajność i niezawodność przyszłego sprzętu. Są one nie tylko pomogą Ci określić optymalne parametry produktu, ale i zaoferować najlepszą cenę. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów oraz terminowe dostawy.