• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Blachy, taśmy hastelloy c22® - 2.4602 - stop 22

Blachy, taśmy hastelloy c22® - 2.4602 - stop 22

AvekGlob firma sprzedaje się od producentów różnych wyrobów płaskich rozsądnych cenach — blachy i taśmy, który jest wykonany z wieloskładnikowego stopu niklu marki opartej na Hastelloy C22 (inne nazwy — 2.4602, Felgi C22). Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

Skład i zastosowanie

Hastelloy C22 (2.4602 Aluminiowe C22) należy do grupy stopów nikiel-chrom-molibden, wolfram, szczególnie wysoką odporność na korozję. Stop ten ma doskonałą stabilność strukturalną, zmniejszając w utlenianiu i środowiskach mieszanych. Stop ten odznacza się również zwiększoną odpornością na korozję wżerową, korozję szczelinową oraz korozji naprężeniowej przy obciążeniach mechanicznych. Wysoka zawartość chromu zapewnia dobrą odporność na nośniku utleniających, podczas gdy obecność molibdenu i wolframu nadaje dobrą odporność na działanie środowiska utleniającego.

Ten Nikiel także dostarcza optymalną odporność w środowiskach, w których występują strumienie technologiczne jednocześnie warunków redukcji i utleniania. Przez jego odporność na korozję stopu Hastelloy C22 (2.4602 Aluminiowe C22)

przewyższa innych stopów układu Ni-Cr-Mo.

Wyroby z uwzględnieniem stopu stosowanego w produkcji roślin odsiarczania gazów spalinowych w przemyśle chemicznym, w tym urządzeń do ochrony środowiska, urządzeń do spalania odpadów przemysłowych, systemów klimatyzacyjnych ścieków.

Typowe wyroby wytwarzane z tego stopu marki Hastelloy C22 (2.4602 Aluminiowe C22) — odpowiedzialny za wytwarzanie części roślin, kwasu siarkowego, kwasu azotowego, kwasu fosforowego, produkcji chloru i chlorowodoru, wymienniki ciepła, urządzenia klimatyzacyjne ścieków.

Skład chemiczny tego stopu, który spełnia wymagania dotyczące standardowego UNS N06022 przedstawiono w tabeli:

element Minimalna zawartość,% Maksymalna zawartość,%
cr 20,00 22,50
Mo 12,50 14,50
Fe 2.00 6.00
W 2,50 3.50
C - 0,015
si - 0,08
CO - 2,50
Mn - 0,50
V - 0,35
P - 0,02
S - 0,02
Ni fundacja

Kupić w korzystnej ekonomicznie ceny blachy lub taśmy wykonane ze stopu Hastelloy C22 marki (2.4602, Felgi C22), firma oferuje AvekGlob. Dostawcy zorganizowane szybka przesyłka walcowane gdziekolwiek przez klienta.

właściwości

Główne właściwości fizyczne stopu:

Gęstość, kg / m3 — 8690;

Punkt topnienia C 0 — 1400;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 100 ° C, m / ° C — 12,4;

Moduł sprężystości, GPa — 205,5;

przewodności cieplnej W / mgrad — 9,3;

Ciepło, J / kggrad — 440.

Główne właściwości mechaniczne stopu:

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa, — co najmniej 690;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — nie mniejsza niż 310;

Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie,% — co najmniej 45;

Twardość Rockwella (skala b) nie mniejszej niż — 100.

właściwości technologiczne: stopu Hastelloy C22 (2.4602 Aluminiowe C22) łatwo spawane w osłonie gazu, a gaz metalowej osłonie łukowego. Spawanie łukiem krytym nie jest zalecane, ponieważ proces ten charakteryzuje się wysoką obciążenia cieplnego na bazie metalu i powolnego schładzania strefy spawania.

Podczas zimnego uplastycznienia stopu utwardzeniu tak, gdy kompleks formowanie pośredniego wygrzewania wymagane. Kucia Zakres temperatury — 960… 1100 0 C.

Kupić niedrogie produkty blach i taśm ze stopu Hastelloy C22 (2.4602, Alloy C22) oferowanych przez AvekGlob. Dostawca wykonuje natychmiastową dostawę produktów do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia określonego przez klienta.