• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Tytan

Tytan

Chcesz kupić stopów tytanu od dystrybutora — w AvekGlob firmy? Tutaj znajdziesz niezbędne informacje na ten temat

AvekGlob firma sprzedaje w rozsądnych cenach od producentów stopów tytanu w szerokiej gamie marek i profili. Dostawcy zapewniają terminową dostawę produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

Ogólne informacje na temat stopów tytanu

Obrobione stopy tytanowe są podzielone na cztery grupy. Pierwszym z nich jest zazwyczaj niskostopowej o niskiej wytrzymałości powyżej 600 MPa. Są one wykorzystywane do produkcji wyrobów o złożonej konfiguracji, ale nie zostały poddane znaczących obciążeń eksploatacyjnych. Druga grupa obejmuje stopy tytanu o średniej właściwości wytrzymałościowe (do 1000 MPa). Ponieważ są one nadal praktycznie wykonalne w leczeniu, nie wymaga uprzedniego wyżarzania. Takie stopy są zazwyczaj używane w postaci odkuwki uzyskanych przez kucia na gorąco. Wysoka wytrzymałość (o wytrzymałości na rozciąganie powyżej 1000 MPa), stopów tytanu trzeciej grupy są stosowane jedynie po obróbce termicznej zmiękczania, a następnie reakcję zatrzymano ponownie. Czwarta grupa składa się z nadstopów, stopów tytanu o wysokiej wytrzymałości trwałej skuteczności i stabilności strukturalnej w wysokiej temperaturze.

Wymagania techniczne dla stopów tytanu produkcji krajowej są regulowane następującymi podstawowymi normami:

GOST 19907−91 «Znaki stopów tytanu»;

GOST 27265−87 «Drut spawalniczy ze stopu tytanu»;

GOST 22178−76 «blachy ze stopu tytanu»;

GOST 26492−86 «stop tytanu»;

GOST 22897−86 «rury bez szwu ze stopów tytanu na zimno»;

GOST 21945−76 «rury bez szwu, walcowanych na gorąco stopu tytanu.»

Kupić w przystępnych cenach od producenta różnych gatunkach walcowanych firmy stopów tytanu oferuje AvekGlob. Dostawca wykonane szybką dostawę produktów do dowolnego punktu przez klienta.

Charakterystyczne właściwości stopów tytanu

Gęstość stopów tytanu zależy od ilości i gęstości składników stopowych. Beta stopy tytanowe są ciężkie, ponieważ zawierają składniki stopowe, takie jak molibden, wolfram, etc., które mają stosunkowo wysoką gęstość. Średnia gęstość stopu tytanu jest w zakresie od 4400… 4800 kg / m3.

Przewodność cieplną stopów tytanu jest stosunkowo niewielki i nie przekracza 21,6 m-1 W K-1. Opór elektryczny stopów tytanu ma stosunkowo duży.

Ciepło właściwe w zakresie od 400 do 600 J. Cg -1 .K 1.

Jako handlowo czystego tytanu, stopów tytanu, z których wszystkie są niemagnetycznymi: magnetyczny przepuszczalność… 1.0001 1.00005 przy 955 H. m 1.

Wartości modułu sprężystości, wynosi zwykle od 80 do 125 GPa, ale jest w dużej mierze zależy od procesu wytwarzania stopów.

Przewodność cieplną stopów tytanu, ma tendencję do zwiększania się w podwyższonej temperaturze, większość stopów wskazują na wzrost od 60 do 80%, między temperaturą otoczenia i 500 ° C,

AvekGlob firma sprzedaje w przystępnych cenach od producenta zróżnicowaną wynajem, wykonany ze stopów tytanu. Dostawca gwarantuje natychmiastowe dostarczenie produktu do dowolnego miejsca jest określona przez klienta.