• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Ti-6Al-6V-2Sn 3.7175 tytan koło, pręty, blachy

Ti-6Al-6V-2Sn 3.7175 tytan koło, pręty, blachy

Dostawca — firma AvekGlob oferuje kupić na z arkusza producenta, pręt i koła, które są wykonane z gatunku stopu tytanu Ti-6Al-4V-2SN rozsądnych cenach. Dostawca gwarantuje szybką dostawę produktów walcowanych na dowolny adres wskazany przez konsumenta /

parametry techniczne

Ti-6AI-6V 2SN jest tytanu alfa-beta, jest stosowany jako alternatywa dla stopu tytanu wyższego stopnia wytrzymałości Ti 6Al 4V. Efekt ten osiąga się dzięki zwiększonej zawartości cyny, a jednocześnie zapewniona niższy poziom odporności na pękanie oraz ciągliwość.

miejscowe stosowanie

Blachy, pręt lub pierścień wykonany z tytanu, który a + stopu β jakości Ti-6AI-2SN 6V, mogą być używane do produkcji różnych artykułów złożonej konfiguracji, których obróbka jest znana trudności technologiczne. Stop Ti-6AI-6V-2SN korzystnie przetwarzane przez kucie lub wytłaczanie.

Typowe elementy produkowane ze stopu pod uwagę, są silniki rakietowe mieszkaniowe, statki powietrzne, i różne łączniki. Wskaźniki wytrzymałości na rozciąganie i odporności na pękanie zmęczeniowe jest niższa niż w przypadku Ti-6AI-4V.

Skład chemiczny tego stopu

Poniżej znajdują się dane odpowiadające wymaganiom technicznym standardowej UNS R54520:

element Zawartość w stopie (%)
Tytanu, Ti 88,5
   
Aluminium, Al 5,5 — 6,5
Wanadu, V 3,5 — 4,5
Żelazo, Fe Nie więcej niż 0. 5
   
Związanego tlenu, o Nie więcej niż 0,20
Cyny Sn 2,0 2,5 …
Związany azot, N Nie więcej niż 0,030
Związane wodoru H Nie więcej niż 0,015
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Gęstość, kg / m3 — 4480;

Punkt topnienia C 0 — 1590;

Pojemności cieplnej w zakresie temperatur od 0… 315 0 C J / kggrad — 590;

Współczynnik przewodności cieplnej w zakresie temperatur od 0 0… 315 ° C, w / mgrad — 7,8;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od 0 0… 315 ° C, m / ° C — 9,7;

Sprężystości, GPa — 110… 125;

Charpy’ego udarność, J -24;

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 861;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 827;

Twardość Rockwella (skala C), — nie więcej niż 36;

Rozciąganie Wydłużenie,% — 15.

Cechy technologiczne materiału aplikacji

Asortyment produktów, który składa się ze stopu tytanu, musi być zgodne z wymaganiami technicznymi normy AMS 4918.

Działające produkty pracy Temperatura, które wykonane są ze stali stopowej tytanu Ti 6Al-6V-2SN, nie powinna przekraczać 360 0 C. Przy obróbce przedmiotów obrabianych na obrabiarce zalecanych środków chłodzących.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty na zakup blachy, pręt i koła, które są wykonane z gatunku stopu tytanu Ti-6Al-2SN 6V, po cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Kupować określone produkty mogą hurtowego i detalicznego. elastyczny system zniżek dla stałych klientów.