• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Grade 16 tytan - Ti-0.05 Pd koło, pręty, blachy

Grade 16 tytan - Ti-0.05 Pd koło, pręty, blachy

Dostawca — firma AvekGlob oferuje kupić na z kręgu producenta, pręta lub arkusza ze stopu tytanu, gatunek 16 klasy Ti-0.05Pd rozsądnych cenach. Dostawca gwarantuje szybką dostawę towarów na dowolny adres wskazany przez konsumenta /

parametry techniczne

Zgodnie z normami UNS R52402 oraz UNS R52252 stopu tytanu Ti 0.05Pd 16 odpowiada klasie (gatunek 16). Stop ten ma niskie koszty i zawiera mniej palladem w porównaniu ze stopem tytanu podobny przypisanie klasy 7. W tym przypadku, właściwości fizyczno-mechanicznych i odporności na korozję stopu Ti-0.05Pd nie niższy stopień stopu 7. Dostępność palladu przyczynia się do poprawy odporności na korozję, a aby utrzymać dobry poziom plastycznej odkształcalności wydajności stopu.

miejscowe stosowanie

Koło, pręt lub arkusz wykonany ze stopu tytanu, gatunek 16, stopień Ti 0.05Pd korzystnie stosowany do wytwarzania technicznych i stoczniowym produktów chemicznych. Ze względu na łatwość kształtowania stopu pod uwagę wytwarzania części nadwozia z samolotów, jak również kluczowych częściach aparatury chemicznej i naczyń.

Skład chemiczny stopu tytanu, stopień 16, stopień Ti 0.05Pd

Przedstawiono w poniższej tabeli:

element Zawartość w stopie (%)
Żelazo, Fe Nie więcej niż 0,3
Związanego tlenu, o Nie więcej niż 0,25
Węgiel, C Nie więcej niż 0,08
Pallad Pd 0.04−0.08
Związany azot, N Nie więcej niż 0,03
Związane wodoru H Nie więcej niż 0,015
Całkowita ilość zanieczyszczeń Nie więcej niż 0,4
Tytanu, Ti reszta

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Gęstość, kg / m3 — 4510;

Punkt topnienia C 0 — 1660;

Szczególne J ciepła / kggrad — 527;

Współczynnik przewodności cieplnej, w temperaturze pokojowej, W / mgrad — 20,8;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temperaturze pokojowej mikronów / ° C — 8.6… 9.3;

Sprężystości, GPa — 103;

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 485;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 350;

Rozciąganie wydłużenie. % — 28;

Twardość Vickersa HV, nie więcej niż — 150.

Zakres i technologiczne cechy materiału aplikacji

Objętościowy metalu wykonane przekroju wielkości do 106 mm, arkusz — grubość 4… 80 mm, przy czym rozmiar arkusza aż do 1500 x 6000 mm. Ograniczenia dotyczące spawalności stopu znak jakości 16 Ti-0.05Pd niedostępne.

aplikacje

Typowymi produktami, które są wykonane z najwyższej jakości stopu tytanu 16 obudowy Ti 0.05Pd różne instalacje techniczne, które są prowadzone w środowisku korozyjnym.

Dostawca — firma oferuje kupić AvekGlob pręt, okrąg lub arkusz wykonany ze stopu tytanu, gatunek 16 klasy Ti-0.05Pd po cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Kupować określone produkty mogą hurtowego i detalicznego. elastyczny system zniżek dla stałych klientów.