• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Rura odpornej na korozję

Rura odpornej na korozję

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty w temperaturze od producenta rur przystępnych cenach, wykonane z odpornej na korozję stali. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez konsumenta /

parametry techniczne

odporne na korozję rury ze stali nierdzewnej, które umieszcza się w konstrukcji wyższy procent chromu i niklu. Przy pracy w wyższych temperaturach, w skład tych stali dodaje się tytan, glin i molibden.

Stale tej kompozycji skutecznie odporne na ekstremalne warunki środowiskowe na rurze: obecność zanieczyszczeń kwasowych z powietrza, wody i innych czynników. odporne na korozję rury różnią stabilność konstrukcyjną i wytrzymałość mechaniczną oraz większą odporność na obciążenia dynamiczne.

miejscowe stosowanie

Rury wykonane z odpornej na korozję stali stosowanych do budowy rurociągach naftowych i gazowych. Są one wykorzystywane w przemyśle spożywczym do produkcji rur i chemicznej, a także w produkcji instalacji wodnej zasilającej zawierającej chlorków.

Rury wytwarzane z stali odpornych na korozję, powinien być odporny na korozję w następujących typów: kontaktu, galwanicznej korozji międzykrystalicznej pękanie i wżery.

skład chemiczny

Charakterystyczne cechy stali, które są wykonane z rurek odpornych na korozję:

Niewielki odsetek (węgiel zapewnia dobrą spawalność);

Co najmniej 8… 10% chromu;

Co najmniej 1,5… 2% niklu;

Zmniejszonej zawartości krzemu i manganu (do 1… 1,5%);

Zminimalizowanie zanieczyszczeń metalurgicznych — fosfor i siarkę (aż do 0,040%).

Rury ze stali odpornych na korozję może zawierać pewną ilość związanej azotu (0,08… 0,12%).

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Zdefiniowane rur technologicznych. Cechy charakterystyczne — dostatecznie wysokiej wytrzymałości, poprawę odporności na kruche pękanie, średnie wartości twardości, o wysokiej gęstości, minimalna skłonność do rozszerzalności cieplnej.

Cechy technologiczne przetwarzania i asortymentu

Rury ze stali odpornych na korozję są dostępne w różnych gatunkach i profili. Są produkowane technologii hot / walcowanie na zimno i wyciskania.

Prawie wszystkie marki stali odpornych na korozję mają ograniczenia dotyczące spawalności po spawaniu gotowe produkty muszą być wyżarzaniu.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferuje kupić rury odpornej na korozję o dowolnej wielkości i wymieszać cen utworzonych na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Kupować określone produkty mogą hurtowego i detalicznego. elastyczny system zniżek dla stałych klientów.