• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

ТС6 tytan koło, pręty, blachy

ТС6 tytan koło, pręty, blachy

Kupić od producenta na zróżnicowanym metalu przystępnych cenach — koło, pręta lub blachy uzyskuje stopu tytanu marki TS6, firma oferuje AvekGlob. Dostawcy zapewniają terminową dostawę produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

Skład i zastosowanie

Stop marki pseudo β-TC6 zawiera tytan czystości przemysłowej dodatkowo domieszkowany Metale — chrom, molibden i wanad, i aluminium. Stop ten odznacza się wysoką temperaturę, odporność na kawitację i doskonałą ciągliwość w temperaturze otoczenia. Stop wytwarza się przez stapianie kątowych elementów metalowych (tytan, aluminium

i co najmniej jeden z innych składników), a następnie homogenizację w stopie. Po zestaleniu stopionych składników są odkształcenia plastyczne gorącego stopu przez formowanie izotermicznych z wytworzeniem beta-fazy. Aby zwiększyć stabilność jego stopu następnie poddaje wyżarzaniu.

Wyroby z TC6 jakości stopu stosowanego jako mechaniczne i biokompatybilnego implantu do leczenia schorzeń kręgosłupa lub zwyrodnienia zjawisk. Jest to spowodowane zjawiskiem superelasticity, które wykazują rozważanych produktów stopu w temperaturze pokojowej.

Inne obszary zastosowań — produkcja samochodów, znormalizowanych sprężyn, sprzętu sportowego, energii elektrycznej, ropy naftowej i gazownictwie. Temperatura pracy za pomocą elementów, które są wykonane z tego stopu nie przekracza 500 0 C.

Chemiczny skład stopu musi być takie, jak podano w poniższej tabeli:

cr Mo V Ti Al
10 — 11 4 — 5 Co najmniej 6 75 — 77 Co najmniej 3

AvekGlob firma wdraża opłacalnych cenach z różnych produktów wynajmu (blachy, koła i bar), która jest wykonana z stopu tytanu marki TS6. Dostawca zorganizowany wysyłania wyrobów operacyjnych do dowolnego miejsca, aby zainstalować klienta.

właściwości

Główne właściwości fizyczne stopu:

Gęstość, kg / m3 — 4560;

Temperatura topnienia, 0C — 1390… 1400;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej mikronów / ° C — 13,5;

Współczynnik przewodności cieplnej, w temperaturze pokojowej, W / mgrad — 65,2;

Główne właściwości mechaniczne stopu:

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 1580… 1630;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 1280… 1490;

Rozciąganie Wydłużenie,% — 6… 8;

Brinella HB, nie więcej niż — 344.

stop spawalność — bez żadnych ograniczeń. Po wygrzewaniu stopu operacji kształtowania preform TC6 dobrze nadają się do formowania na zimno.

Kupować od producentów w okręgu, pręta lub blachy, która jest wykonana z stopu tytanu marki TS6 przystępnych cenach, firma oferuje AvekGlob. Dostawca bez opóźnienia dostawy produktów do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia określonego przez klienta.