• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

wolframu tkana siatka

wolframu tkana siatka

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty w temperaturze od producenta wolframu tkane siatki przystępnych cenach. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

parametry techniczne

Wolframu tkanej siatki różnią się wysoką wytrzymałością. Wolfram ma najwyższą wśród znanych metali wytrzymałość na rozciąganie i minimalne ciśnienie parowania. Do wytwarzania siatka volframs czystość chemiczna 99,9%. Zgodnie z konwencjonalną technologią wolframu pochodzących z rudy rozdrabnia się do etapu proszku formowany oraz następnie wciągana do przewodu, który jest podstawą tkanej siatki. do tworzenia siatki drucianej.

Właściwości — wysoka odporność na ogień (1650 ° C) bardzo wysoka temperatura parowania, dobrą przewodność elektryczną i cieplną, przy dużej gęstości naprężenia mechaniczne nie zmienia się ze wzrostem temperatury, niskiego współczynnika rozszerzalności cieplnej.

miejscowe stosowanie

Wolframu tkana siatka stosowana w zastosowaniach, w których odporność na korozję jest ważne, udarność chemicznie agresywnych mediów, odporność na ogień, wysokie ciśnienie mechaniczne i wysoką odporność na temperaturę. Najczęściej takie zapotrzebowanie siatki w przemyśle chemicznym, w Villeneuve kwasów i zasad, w przemyśle górniczym, w produkcji baterii wysokiej mocy i wodoru.

Skład chemiczny materiału siatkowego

W przypadku produkcji siatek o różnej dokładności stosowanych w produkcji krajowej VA drutu wolframowego według GOST 18903−73 GOST 19671−91, który zawiera:

Wolframu — 99,95%;

Aluminium — 0,001… .0,004%;

Krzem — 0,001… 0,006%;

Molibden — do 0,03%;

Wapń — od 0,005%;

Żelazo — do 0,005%.

Właściwości fizyko-mechaniczne materiału siatkowego

Gęstość, kg / m3, — 19.300;

Punkt topnienia C 0 3410;

Konkretne J ciepła / kgmoles — 27,3;

przewodności cieplnej W / mgrad — 173;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej mikronów / ° C — 4.1… 4.4;

Brinella HB — 125;

Moduł sprężystości, GPa — 412;

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa −900… −1050.

asortyment

Standardowe parametry wolframu tkanych siatek są: 100−1800 rozmiary komórek mikronów, średnica drutu 0,02 mm… 0,25 mm, szerokość rolki — 0,1−1,5, m, długość rolki — 10−100 m.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferuje kupić wolframu tkane siatki w dowolnej ilości i wielkości komórek. Produkty można kupić w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Implementacja może hurtowego i detalicznego, elastyczny system zniżek dla stałych klientów.