• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Arkusz, wstążka nitronik 40®

Arkusz, wstążka nitronik 40®

AvekGlob firma sprzedaje się od producenta blachy przystępnych cenach — arkusze i taśmy z gatunku stopu Nitronic 40®. Dostawca zorganizowany szybką dostawę produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

Skład i zastosowanie

Stop Nitronic 40® w rzeczywistości może być przypisane do grupy stali nierdzewnej zawierającej zwiększony procent manganu, nie zawierających żelaza. Stop ten ma wysoką wytrzymałość mechaniczną i strukturalnych oraz doskonałą odporność na korozję w wysokiej temperaturze. Nitronic 40® mogą być łatwo przetwarzane i spawane (z wyjątkiem procesów spawania wiązką elektronów).

Stop Nitronic 40® — austenitycznej celowo o wysokiej zawartości procentowej rozpuszczonego azotu. Wytrzymałość tego materiału nie zmniejsza się w procesie wyżarzania.

odporność na korozję jest zachowana podczas gdy w środowiskach agresywnych chemicznie, a także w wodzie morskiej. Stop ten jest podatny na utwardzanie wydzieleniowe.

Nitronic materiał 40® marki znajduje szerokie zastosowanie przy wytwarzaniu inżynierii chemicznej i produkcji części urządzenia odpowiedzialne za kontrolę zanieczyszczeń (dezynfekujące autoklawy). Stop ten jest również stosowany w produkcji niektórych komponentów silników lotniczych, a także sprzętu medycznego.

Nitronic 40® skład chemiczny stopu przedstawione w poniższej tabeli:

C Węgiel — nie więcej niż 0,03%
Mn Mangan 8.0 — 10.0%
P Fosfor — nie więcej niż 0,04%
S Siarki, — nie więcej niż 0,03%
si Krzemu, — nie więcej niż 1,0%
cr Chrom 19,0 — 21,5
Ni Nikiel 5,5 — 7,5
N Związany azot 0,15 — 0,40%

Zł z arkusza na producenta lub taśmą wykonaną z marką stopu chromowo-niklowej Nitronic 40® przystępnych cenach, firma oferuje AvekGlob. Dostawca zapewnia gwarantowaną dostawę towarów do dowolnego miejsca przez klienta.

właściwości

Główne właściwości fizyczne materiału:

Gęstość, kg / m3 — 8410;

Temperatura topnienia, 0C — 1410;

Szczególne J ciepła / kggrad — 314;

przewodności cieplnej W / mgrad, w temperaturze 0 ° C — 910 13,3;

Moduł sprężystości, GPa — 264;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 715 ° C, m / ° — 12.

Własności mechaniczne materiału:

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 570;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 300;

Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie,% — 21;

Ograniczenie zmniejszania powierzchni przekroju poprzecznego,% — 42;

Brinella HB, nie więcej niż — 311.

Technologiczny wyposażony Nitronic 40®: kucia temperatury 1150… 1205ºC), przy czym kucie bez pęknięć można temperaturze 650ºC. Dla lepszej odporności na korozję gotowych odkuwek być wyżarzaniu. Podczas formowania na zimno materiał jest utwardzony. Podczas obróbki przy użyciu tego samego trybu jak dla zwykłych austenitycznych stali nierdzewnych. Nitronic 40® można spawać ekranowanych procesów spawalniczych. Nie zaleca się gaz i acetylen spawania / cięcia.

AvekGlob firma oferuje kupić niedrogie blachy i taśmy ze stopu Nitronic 40®. Dostawca gwarantuje natychmiastową dostawę produktów do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia określonego przez klienta.