• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Vnm3-2 - arkusz WNi3Mo2 pałeczka

Vnm3-2 - arkusz WNi3Mo2 pałeczka

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty w temperaturze od arkusza producenta, pręta i taśmy z gatunku stopu VNM3−2 (WNi3Mo2) przystępnych cenach. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez konsumenta /

parametry techniczne

Stop VNM3−2 (Foreign najbliżej analogowe — stop WNi3Mo2) zawarte w grupie wolframu stopami ciężkich zawierających miedź i nikiel, i charakteryzują się zwiększoną odpornością na korozję, w podwyższonych temperaturach. Ta własność stopu, utrzymuje się aż do temperatury roboczej 580… 620 0 C. stopu otrzymuje się technikami metalurgii proszkowej następnie spiekania w celu wytworzenia żądanej Blanks asortyment. Materiał ma niską rozszerzalność cieplną, dobrą wydajność cieplną i elektryczną, doskonałą odporność na działanie łuku wytwarzanego przez wyładowanie, doskonałą odporność na zużycie, w podwyższonych temperaturach.

miejscowe stosowanie

stop VNM3−2 marki (WNi3Mo2) stosowany w technice wojskowej, farmaceutyki, przetwórstwa spożywczego i optycznych szczegółami wyposażenia.

Podstawowe zastosowania obejmują produkcję zespołów łożyskowych precyzja, napylania cele w branży medycznej i inżynierii jądrowej, systemy balastowe, postaw i form ochrony przed promieniowaniem dla wtryskiwania precyzyjnego. Typowe produkty, które są wykonane z tych stopów — przeciwwagi instalacja zmniejsza wibracje i wpływ, urządzeń promieni rentgenowskich, części technologii kosmicznych. Dodanie miedzi zwiększa właściwości tarcia stopu.

skład chemiczny

Wolfram — przez co najmniej 90… 95%;

Miedź — 3%;

Nikiel — 3%.

Dopuszczalna zawartość niklu, molibdenu, miedzi i żelaza w ilości do 10%. Całkowita ilość zanieczyszczeń metalurgicznych — związanego azotu, węgla i krzemu nie powinna przekraczać 0,03%.

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Gęstość, kg / m3 — 17000… 18500;

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa, — co najmniej 650;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa, — mniej niż 520;

Wydłużenie,% — co najmniej 2;

Współczynnik przewodności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 500 ° C, w / mgrad — 65;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 500 ° C, m / ° C — 4… 6;

Twardość Rockwell, Skala C, nie więcej niż — 32.

Zakres i charakterystyka przetwarzania

Stop marki VNM3−2 (WNi3Mo2) dostępne są w różnych kształtach końcowych, takich jak wlewki, folia, napylania, płytki itp Bar i koło uzyskuje się jedynie przy użyciu środków chemicznych. Stopy spawalne i kucie pod zmniejszonym ciśnieniem, w trakcie obróbki, wykazują słabe właściwości magnetyczne.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty zakupu od producentów na blachy, pręta lub taśmy, która jest wykonana ze stopu VNM3−2 (WNi3Mo2) rozsądnych cenach. Produkty można kupić w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Implementacja może hurtowego i detalicznego, elastyczny system zniżek dla stałych klientów.