• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Blachy, taśmy 1.4305 - aisi 303

Blachy, taśmy 1.4305 - aisi 303

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty w temperaturze od różnych producentów blachy przystępnych cenach — blachy i taśmy, ze stali nierdzewnej AISI 303 (1.4305). Gwarantowane terminowe dostawy wyrobów metalowych na dowolny adres wskazany przez klienta.

parametry techniczne

ze stali nierdzewnej AISI typ 303 (1.4305) jest ze stali austenitycznej, która różni się podniesiony parametrów skrawalność co uzyskuje się zwiększoną zawartością siarki, a obecność miedzi w kompozycji. Stal ta, zwana również SS2346, nadaje się do masowej produkcji elementów wymagających dobrej odporności na korozję atmosferyczną, jak również do wielu związków organicznych i nieorganicznych. nie mogą być używane w środowisku morskim lub w chlorowanej środowiska, ponieważ kilka zbadanego obniżonej odporności na korozję i odporności. stal AISI 303 (1.4305) w stanie wyjściowym jest niemagnetyczna, ale ma zdolność do słabego namagnesowania po przetworzeniu na obrabiarkach, lub po spawaniu.

miejscowe stosowanie

Typowe obszary zastosowań: Obudowy i pojemniki do przechowywania nośników korozyjnych, płaskie metalowe przetwarzane na obrabiarkach, elementy budowlane, które są eksploatowane na zewnątrz. Słabo hartowanej stali, więc jej utwardzenie można osiągnąć jedynie poprzez odkształcenie plastyczne na zimno. Temperatura produktu ograniczyć stosowanie rozważanego gatunku stali 0 — 750 ° C

skład chemiczny

Skład stali AISI 303 (1.4305) zawiera następujące elementy (żelazo — Baza):

Węgiel — nie więcej niż 0,15%;

Chrom — 17… 19%;

Nikiel — 8… 10%;

Manganu, — do 2%;

Krzemu, — mniej niż 1%;

Miedź — mniej niż 1%;

Fosfor — nie więcej niż 0,020%;

Związany azot, — mniej niż 0.1%;

Siarki — 0,15… 0,35%.

W porozumieniu ze stali klienta może być dodatkowo niobu mikrostopowej (do 0,07%).

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Gęstość, kg / m3 — 8000;

Temperatura topnienia, C 0 -1450;

Współczynnik przewodności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 100 ° C, w / mgrad — 15;

Szczególne J ciepła / kggrad — 480;

Moduł sprężystości, GPa — 200;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 100 ° C, m / ° C — 17;

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 600… 690;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 230… 420;

Twardość Brinella HB — nie więcej niż 183;

Rozciąganie Wydłużenie,% — 40… 51;

Cechy technologiczne przetwarzania i asortymentu

ze stali nierdzewnej AISI typ 303 (lub 1.4305) jest dostępny w szerokim zakresie do walcowania profili odkuwki, znamienny tym, że pochodzi z blachy walcowanej na zimno w stanie z albo bez kolejnego wyżarzania. Ze względu na obecność stali o wysokiej zawartości siarki spawanej słabo. odkształcenia plastycznego na gorąco jest trudne.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty zakupu arkusza lub taśmy, która jest wykonana ze stali nierdzewnej AISI 303 lub 1.4305 w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Kupować określone produkty mogą hurtowego i detalicznego. elastyczny system zniżek dla stałych klientów.