• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

stop nadprzewodzące

stop nadprzewodzące

AvekGlob Spółka oferuje do nabycia u producenta ze stopów nadprzewodnikowych w zakresie marek i profili przystępnych cenach. Dostawca gwarantuje terminowe dostarczanie produktów do każdego miejsca. określony przez użytkownika.

Przegląd

Nadprzewodnictwa, która jest zdefiniowana jako brak odporności na materiał przewodzący prąd elektryczny płynący w sposób ciągły, to specjalna właściwość, że duża masa materiału (elementami mocującymi) gwałtownie osiąga bardzo niskich temperatur. Substancje (zwane nadprzewodników) obejmują elementy, stopy, związki i niestechiometryczne materiałów ceramicznych.

Stopy nadprzewodzących także wykazują doskonałą diamagnetism; T, np. pól magnetycznych, nie może przedostać się do nich (efekt Meissnera) i małe silne magnesy unoszą (levitate) powyżej płaskiej powierzchni nadprzewodnika. Krytyczna temperatura przejścia nadprzewodzący jest to temperatura, powyżej której zjawisko obserwuje sverhelektroprovodnosti stopu. W przypadku elementów prostych stopów i związków na ogół charakteryzują się bardzo niskich temperaturach krytycznych (nie wyższej niż 23K). Oznacza to, że w celu osiągnięcia i utrzymania nadprzewodnictwa stopów wymaga stałego efektu chłodzenia. W większości przypadków te cele ciekły hel o temperaturze około 4 K.

Większość stopów nadprzewodzące oparte są na aluminium, miedź i niektórych innych elementów (nikiel, krzem, magnez, itp).

Kupić w korzystnych cenach ekonomicznie różnych stopów z efektu nadprzewodnictwa, firma oferuje AvekGlob. Dostawcy produkować produkty gwarantowane wysłać na dowolny adres wyznaczonym przez klienta.

aplikacja

Stopy nadprzewodzące są wykorzystywane do wytwarzania silnych magnesów bez rdzenia żelaznego, które z kolei są powszechnie stosowane. magnesy nadprzewodzące takie stosuje się w instalacjach akceleratorów cząstek, magnetycznego rezonansu jądrowego i przyrządów magnetycznych dichroizmu kołowego Tomografy magnetycznego rezonansu pociągów lek lewitującego,

chłodzenia magnetycznego i magazynowania energii magnetycznej w urządzeniach nadprzewodzących interferencji kwantowej. Stopy te są również stosowane do pomiaru pola magnetycznego wrażliwych (na przykład, w biomedycznych magnetoencefalografii). Stopy nadprzewodzące są również używane do linii komórkowych. Mają minimalne straty sygnału i są bardziej wrażliwe na zmiany częstotliwości.

Większość zastosowań magnetyczne obejmują również znanych nadprzewodników niskie temperatury w postaci drutu ze stopu, takie jak niob i tytan jest chłodzone ciekłym helem.

Nagłe gaszenie nadprzewodzących magnesów wibracji, pól zewnętrznych,

lub sporadyczne ocieplenie może być poważnym problemem, a otrzymaną ciepła może spowodować poważne straty helu. Chłodzenie ciekłym azotem zamiast ciekłego helu, jest znacznie bardziej ekonomiczne. Trudność formowania nadprzewodniki wysokotemperaturowe na trwały i elastyczny rozmiarze (na przykład w postaci wiskerów lub przewód) i dużej wartości pola magnetycznego ogranicza stosowanie stopu nadprzewodzącego.

Firma sprzedaje AvekGlob niedrogie różnych marek stopów nadprzewodnikowych. Dostawca aby zapewnić szybką dostawę produktów w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta.