• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

VK10 węglika płyta

VK10 węglika płyta

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty w temperaturze od producenta płyty przystępnych cenach, wykonane z litego marki VK10 stop (inny oznaczenie VK10-HOM). Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

parametry techniczne

VK10 twarde stopów metali o wysokiej temperaturze topnienia stały związek ceramiczny z węglika wolframu z kobaltem o dużej lepkości. Ten materiał jest kompozytem z osnową metaliczną, w którym cząstki kobaltu są umieszczone w matrycy z węgliku wolframu. Węglik wolframu może mieć wzór wc lub 2, w zależności od warunków syntezy.

Charakterystyczną cechą tego stopu — wysokie wartości wytrzymałości, wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na obciążenia dynamiczne, o dużej przewodności elektrycznej i cieplnej, na tyle niskie wartości ciągliwości, twardości i odporności na ścinanie. Alloy inną średnią czułość do ścinania i naprężenia zginające. jest wykonana w dwóch wersjach — VK10 i VK10M (w tym ostatnim przypadku, wytrzymałość i odporność na obciążenia dynamiczne są zmniejszone, a udarność wzrasta).

miejscowe stosowanie

VK10 stopu stałe Marka stosowane do wytwarzania wysoko wytrzymałych metod oprzyrządowania prasowanie i spiekanie. Używane do produkcji cięcia i narzędzia kucia na zimno. W celu zwiększenia wytrzymałości i sztywności powłoki powierzchniowej wykorzystywany. Stop VK10 może być stosowany do wytwarzania narzędzia odkształcającego zwiększenia trwałości, na przykład, matryce bandazhiruemyh).

skład chemiczny

Zgodnie z wymaganiami technicznymi GOST 3882−74 VK10 stopowych ma następujący skład:

węglik wolframu — 90%;

Kobaltowy — 10%.

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Temperatura topnienia — 2860 0 ° C;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 1350… 1400 (mniejsze wartości — w przypadku stopów VK10);

Gęstość, kg / m3 — 14200 14800 …;

Wytrzymałość na zginanie MPa — 2200;

Wytrzymałość na ściskanie, MPa — 4300;

Moduł sprężystości, GPa — 560;

Twardość Rockwella (skala A), 87… 88.5 (mniejsze wartości — w przypadku stopów VK10);

Udarność, kJ / m 2 — 13,1.

     
             

Zakres i właściwości

Węglik VK10 uzyskuje się przez spiekanie pierwotnego rozmiaru formy, biorąc pod uwagę skurcz. Dostępne płyty, tarcze i cylindry o różnych rozmiarach. Możliwa do uzyskania plastyfikowane płytki wstępnie spiekano w wysokiej temperaturze. Dla produktu końcowego należy stosować technologię zapłonową, elektryczne lub anodowego obróbki. Mniej skuteczne ściernica karborund kolejnymi docierających proszków węglika boru.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty zakupu na płytkach z producentów, które są wykonane z twardego stopu marki VK10 rozsądnych cenach. Produkty można kupić w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Implementacja może hurtowego i detalicznego, elastyczny system zniżek dla stałych klientów.