• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Wolframu, molibdenu, stopy

Wolframu, molibdenu, stopy

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty w temperaturze od producenta stopów wolframu, molibdenu przystępnych cenach. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

parametry techniczne

wolframu, molibdenu stopy są bardzo odporne na działanie wysokich temperaturach, odporność na korozję i wytrzymałość, na skutek wysokiej gęstości metali tworzących w wytrzymałych osnową metaliczną. Rozważane są stopy charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję. Podstawowym sposobem wytwarzania — metalurgii proszków, w których składniki poddaje się spiekaniu, a następnie walcowania do żądanego wymiaru i kształtu przekroju poprzecznego.

miejscowe stosowanie

Główne zastosowania stopów wolframu, molibdenu:

Przemysł lotniczy, w których produkty wykonane z tych stopów dystrybuowanych powodu niskiej rozszerzalności cieplnej, wysokiej odporności na pełzanie, odporności na działanie gorących gazów;

szkła i ceramiki, która wykorzystuje dużą przewodność termiczną i wysoką przewodnością elektryczną, niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, wysokiej odporności na korozję;

Samochodowych: Stopy stosowane do wytwarzania samochodowych i przeciwwagi belek;

Chemikalia: odporność na korozję, trwałość, właściwości przetwórcze i rozpraszanie ciepła sprawiają, że stopy wolframu, molibdenu są wysoce wymagane;

Metalurgia obróbki cieplnej: stopy te są stosowane w urządzeniach zaprojektowanych do spiekania, lutowania twardego, wyżarzania i innych procesów obróbki cieplnej;

Produkcja źródeł światła i techniki próżniowej elektrycznej.

skład chemiczny

Zakres standardowej TU znak skład chemiczny
Podstawa% Wolfram i zanieczyszczenia, nie mniej niż%

WIRE:

OST11 021.003−76, TU11−77

Yae0.021.131TU.

pręty:

TU11 Yae0.021.072−74

CF-20 Mo — 80 W — 18,94; Ni, Fe, Fe, Si, Ca, Mg, -0,06
CF-40 40 Mo- W — 58,94; Ni, Fe, Fe, Si, Ca, Mg, -0,06
CF-50 Mo 50 W — 48,94; Ni, Fe, Fe, Si, Ca, Mg, -0,06
  MV-MP Mo 70 W — 30

Uwaga — Alloy MV-MP szczep utwardzony podczas kucia.

Właściwości fizyczne i mechaniczne

  • Gęstość, kg / m3 — 13200… 10300;
  • Temperatura topnienia, 0 ° C — 2623;
  • Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od 20… 1000 0 ° C, m / ° C — 2,9;
  • współczynnik przewodności cieplnej w zakresie temperatur od 20… 1000 0 ° C, w / mgrad — 16,7;
  • kruchość próg, 0 C — 1200… 1300,
  • Dopuszczalne naprężenie ściskające MPa — od 760 do 730… 1010… 1200 (mniejsze wartości odpowiadają stopu MV-MP);
  • Dopuszczalne liniowy rozciągliwość,% — 2… 8 (mniejsze wartości odpowiadają Stopy CF-CF-50, 20 …).

Zakres funkcji i aplikacji

Stopy z węglików molibdenu, są wytwarzane w postaci objętościowych (pręty, drut) i płaską (blachy) z możliwością toczenia późniejszej obróbki do pożądanej chropowatości powierzchni .

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferuje kupić stopów wolframu, molibdenu w szerokiej gamie marek i profili. Produkty można kupić w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Implementacja może hurtowego i detalicznego, elastyczny system zniżek dla stałych klientów.