• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Drut aluminiowy

Drut aluminiowy

Bez użycia drutu aluminiowego teraz nie może zrobić więcej niż jedną gałąź produkcji.

godność

1. Wysoka technologia.

2. plastyczność i niskiej temperaturze topnienia 600 ° C

3. niski koszt, odporność na korozję oraz wysoką przewodność cieplną, przewodność elektryczną, słabe właściwości magnetyczne.

4. Minimalne obciążenie.

5. Drut cenne odporność na wilgotność powietrza i gleby, a także bezwładność biologicznych. Jest on zgodny ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które mają zastosowanie do urządzeń gospodarstwa domowego i naczynia.

6. zastosowania do spawania elektrodą glinu pozwala na uzyskanie nie tylko wysoką wytrzymałość lecz ciągliwego szew, który jest odporny na działanie czynników atmosferycznych.

produkcja

Drut spawalniczy według GOST 7871−75 wytwarzane przy użyciu stopów do wytwarzania następujących klas AMg6 AK5, AMg3, AMg5 AMTS i skład chemiczny, znormalizowanej GOST 4784−97. Produkcja spęczania na zimno z drutu jest zgodny z GOST 14838−78, służy Alloy B65 i znak AD1 (GOST 4784−97).

Wybór i przygotowanie próbki do monitorowania składu chemicznego znormalizowanej GOST 24231−80. Stopy AMg6 AMG3, AMg5, AMTS są odkształcalne, łatwo spawane, obróbce i odporne na korozję różnych rodzajów. Techniczne przewód stopień odporności na różne AD1 korozji, przewodnictwa elektrycznego i wysoką ciągliwość.

AK5 drut marka jest niewielka średnica wydłużony profil stopu szarego. Ze względu na dużą zawartość krzemu i miedzi, ma wysoką twardość. Wysoką wytrzymałością można przypisać stopu duraluminium marki B65. W celu poprawy jego odporności chemicznej, stosowane są anodowanie i poszycia.

drut klasyfikacji

1. Przez powoływania i technologii produkcji:

— na źimno — GOST 7871−75. Średnicy 0,8−12,5 mm. Istnieją dwa rodzaje drutu — przycisku (P) i pociągnąć (B).

— spawanie — GOST 14838−78.

— Elektryczne — TU 16. K71−088−90.

— okrągły drut napowietrznych linii energetycznych — TU 16−705.472−87.

2. produkcja precyzja:

— Zwiększenie — AP

— Jak zwykle.

3. Przetwarzanie materiału:

— bez obróbki termicznej.

— wyżarzaniu — M.

— zimno pracował — N.

— Poluzakalennaya — pt

— naturalnie w wieku hartowane — T.

— sztucznie wieku hartowane — T1.

Podczas wyżarzania plastyczność i urabialność materiału jest znacznie ulepszona poprzez wycięcie i odkształcenie na zimno sprzyja hartowaniu stopów.

4. Zgodnie ze sposobem dostarczenia:

— w pęczkach.

— w zwojach.

— w zwojach — BT.

drut standardy cechowanie wymiary
drut aluminiowy GOST GOST 7871−75 148Z8−78 TU 16−7O5.472−87 SvAMg6M, AVL, AD SvAMtsM, AD1, AD1M, AD1N, SvAMts, ADN, ADM, AK5N, SvAMg6N, AMgZ, AMg3N, AMg5P, SvAMg6, AMg5PN, AMg6 AMg6M, Amts, SvAMg5, AMtsM, B48, SvAMgZN, B65, D16P, SvAMg3, D18, D18P, D19P, SvAK5N, D1P, SvA85T, SvAK5, SvAMtsN 1,6−5, O

wykorzystanie

przetwórstwo spożywcze, budownictwo, inżynieria. Jego stosowanie w produkcji kabli, przewodów, meble, przedmioty dekoracyjne. Bez niego nie można zrobić w przemyśle kiełbasa, piwo i przemysłu transportowego inżynierii. Jest on stosowany do spawania elektrodą topliwą w lub objętości.

spawanie

Drut spawalniczy jest niezbędna w procesie, zwłaszcza te wzory, które mają bezpośredni kontakt z glebą lub wilgoci z powietrza, co zapewnia ochronę przed kraking termiczny, wysoką wytrzymałość spoiny, odporność na korozję i plastyczność. pierwiastki stopowe zwiększają wytrzymałość szwów, choć zmniejsza odporność na korozję i plastyczność. Dla bardziej ciągliwy i odporny na korozję spoiny są mniej domieszkowane elektrod. Przy zgrzewaniu drut ze stopu aluminium, skład chemiczny jest tak blisko jak to tylko możliwe do samej strony. Wyjątkiem jest stop Ai + Mg. Faktem jest, że w procesie spawania paruje magnezu. Dlatego konieczne jest użycie drutu, w których zawartość procentowa magnezu jest znacznie bardziej niż część samej strony.

nazwa gatunek stop uwaga
Drut spawalniczy aluminium importowane:

OK Autrod 18. O1 (analogowy SvA97, SvA85, SvAMts)

OK Autrod 18. O4 (analogowy SvAK6, SvAK5)

OK Autrod 18.11 (analogowy Sv12O1)

OK Autrod 18.15 (analogowy SvAMgZ)

OK Autrod 18.16 (analogowy SvAMg5)

OK Autrod 18.2O

OK Autrod 18.22 (SvAMg61

spawania czystego Al

zgrzewania stopów krzemu i glinu lub krzemu, magnezu i glinu: ADZ5; ADZZ, ADZ1

spawania Al oraz jego stopów w przemyśle spożywczym, przemysł lotniczy

Stopy spawalnicze zawierające 3 procent Mg: stopów AMgZ, AMg4, AMg5, AMg6 z podoboobraznymi

Stopy spawalnicze zawierające do 5 procent magnezu lub stopów aluminium z manganu i stopów aluminium niedomieszkowanych

zgrzewania stopów o zawartości Mg do 5 procent, w celu uzyskania wysokiej wytrzymałości spoin pachwinowych

Stopy do spawania o zawartości Mg do 6 procent: AMg6, 1AlMg4,5Mn, AlMg5Mn AlMg5Cr i uzyskania wysokiej wytrzymałości spoin pachwinowych

Domowe drut aluminiowy

SvA5, SvA85T, SvA97, SvA99

SvAMts

SvAMgZ, SvAMg5, SvAMg6, SvAMg61, SvAMg6Z, Sv1557

SvAK1O, SvAK5

Sv12O1

Techniczne czystego aluminium glinu i manganu

Stop aluminium lub magnez

stop aluminium-krzem

aluminium i stopów miedzi

Przykład identyfikacyjny może być płyta:

SvAMts5,00hBT GOST 7871−75. Tak więc, oznaczono jako drut spawalniczy, formowanych SvAMts stopu aluminium w stanie zimnym obrabiane, średnicy 5 mm, dostępny we wnęce.

Kupić w okazyjnej cenie

LLC «Avec Globalna» jest firmą, która realizuje metali nieżelaznych w najbardziej korzystnych warunkach. W magazynie pod warunkiem duży wybór drutów z aluminium i jego stopów. Od wielkości zamówienia oraz dodatkowych warunków dostawy zależy od ceny. Kiedy hurtowni pod warunkiem znaczne rabaty. Nasi menedżerowie są zawsze gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i udzielać pomocy eksperta. Duży asortyment nie opuszczę cię bez wyboru. Nasza firma gwarantuje szybką dostawę. Wszystkie produkty są certyfikowane. Jakość gwarantowana ścisłego przestrzegania wszystkich norm, standardów i technologii w procesie produkcji.