• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

magnaly stop

magnaly stop

Avglob dostawca oferuje kupić magnaly stop dla rozsądnej cenie. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów jakiegokolwiek określonego adresu. Stali klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek. Zapraszamy do współpracy partnerskiej. Podana cena jest najlepsza w segmencie stalowym.

parametry techniczne

Aluminium jest paramagnetyczny metalu o barwie biało-srebrzysty, bardzo lekka i technologicznych, lecz nie są wystarczająco trwałe. W celu zwiększenia wytrzymałości stopu magnezu, krzemu i innych pierwiastków aluminium. Magnaly stopy typu, zawierające od 6 do 12% Mg i do 1% Mn i od 0 czasami 1% Ti, wykazują dobrą odporność na korozję i właściwości mechaniczne podobne do duraluminium. Stopy zawierające więcej niż 5% Mg podatny na korozję międzykrystaliczną stresu.

utwardzanie

Półwyroby są dostarczane w stanie wyżarzonym, reakcję przerwano i stan sztucznego starzenia (zestaleniu 515−530 ° C, zimną wodą i starzenia naturalnego w ciągu 10−15 dni, lub sztucznego starzenia w temperaturze 160−170 ° C przez 10−12 godzin, wyżarzanie w półfabrykatów 380−420 ° C przez 10−60 min z chłodzeniem w powietrzu).

magazynowanie

W zamkniętych magazynach lub pod okapem, które zapewniają odpowiednią ochronę przed mechanicznymi i innymi rodzajami uszkodzeń

cena dostawy

Kup magnaly stopu w przystępnej cenie w dostawcę Avglob może dzisiaj. Cena powstaje w oparciu o europejskie standardy produkcji. Avglob dostawca oferuje kupić stopów aluminium w najlepszej cenie, hurtowej lub detalicznej. Zapraszamy do współpracy partnerskiej.