• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Vnm5-3 - arkusz WNi5Mo3 pałeczka

Vnm5-3 - arkusz WNi5Mo3 pałeczka

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty w przystępnych cenach z listy producenta i prętów wykonanych z gatunku stopu VNM5−3 (WNi3Mo2). Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez konsumenta /

parametry techniczne

Stop VNM5−3 (Foreign najbliżej analogowe — stop WNi5Mo3) zawarte w grupie wolframu stopami ciężkich zawierających miedź / molibden i nikiel, a posiada wysoką odporność na korozję w podwyższonych temperaturach. Ta własność stopu, utrzymuje się aż do temperatury roboczej od 600… 650 0 C. stopu otrzymuje się technikami metalurgii proszkowej następnie spiekania w celu wytworzenia żądanej Blanks asortyment. Materiał ma niską rozszerzalność cieplną, dobrą wydajność cieplną i elektryczną, doskonałą odporność na wyładowania łuku wytwarzanego i doskonałą odporność na zużycie, w podwyższonych temperaturach.

miejscowe stosowanie

stop VNM5−3 marki (WNi5Mo3) stosowany w technice wojskowej, farmaceutycznym, spożywczym, metalu i optycznych szczegółami wyposażenia.

Podstawowe zastosowania obejmują produkcję zespołów łożyskowych precyzja, celów do napylania w branży medycznej i inżynierii jądrowej, systemów balastowych, jednostek ochrony przed promieniowaniem i form do formowania wtryskowego precyzja. Typowe produkty, które są wykonane z tych stopów — przeciwwagi instalacja zmniejsza wibracje i wpływ, urządzeń promieni rentgenowskich, części technologii kosmicznych. Dodanie miedzi zwiększa właściwości tarcia stopu i zwiększa jego odporność na erozję, gdzie stop nadaje się do wytwarzania elektrod spawalniczych. Ważnym zastosowaniem w przemyśle stopów — elementy grzejne elektryczne piece próżniowe.

skład chemiczny

Wolfram — nie mniej niż 92,5%;

Miedź — 3%;

Nikiel — 4,5%.

Dopuszczalna zawartość niklu, molibdenu, miedzi i żelaza w ilości do 10%. Całkowita ilość zanieczyszczeń metalurgicznych — związanego azotu, węgla i krzemu nie powinna przekraczać 0,03%.

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Gęstość, kg / m3 — 16850 18350 …;

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa, — nie mniejsza niż 6450;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa, — mniej niż 515;

Wydłużenie,% — nie mniej niż cztery;

Współczynnik przewodności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 500 ° C, w / mgrad — 62… 64;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 500 ° C, m / ° C — 4… 6;

Twardość Vickersa HV — 260… 330.

Zakres i charakterystyka przetwarzania

Stop marki VNM5−3 (WNi5Mo3) dostępne są w różnych kształtach końcowych, takich jak wlewki, folia, napylania, płytki itp Bar i koło uzyskuje się jedynie przy użyciu środków chemicznych. Stopu podatny na spawanie w próżni i kucia na obróbki wykazuje słabe właściwości magnetyczne.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty zakupu od producentów w arkuszu lub pręta, która jest wykonana ze stopu VNM5−3 (WNi5Mo3) rozsądnych cenach. Produkty można kupić w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Implementacja może hurtowego i detalicznego, elastyczny system zniżek dla stałych klientów.