• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Blachy, taśmy - Удимет 720

Blachy, taśmy - Удимет 720

Kupić na od producenta blach walcowanych o różnych grubościach i rozmiarach przystępnych cenach — blachy taśmowej — wykonane z gatunku stopu Udimet 720, firma oferuje AvekGlob. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

Skład i zastosowanie

Udimet 720 (inna nazwa — stop 720) jest stopem na bazie niklu, które charakteryzują się zwiększonym procent wolframu. Substancję roztworami mikrostruktury stopu molibdenu i tytanu i aluminium pod ostrzałem. Stabilność produktów metalurgicznych powoduje doskonałą odporność na uderzenia po długich czasach ekspozycji w podwyższonych temperaturach.

Dobrą odporność na utlenianie i korozję w połączeniu z wysoką siłą powoduje, że stop korzystne zastosowanie w tarczami i tarcz turbin gazowych. Stop ten odznacza się dobrą odpornością na utlenianie i pełzanie. Wytrzymałość stopu może być zwiększona z uwagi na utwardzanie, co osiąga się przez odkształcenie plastyczne na zimno. Produkty wykonane z stopu Udimet 720 (stop 720), może być stabilnie obsługiwany przy wysokich obciążeniach mechanicznych i wysokiej temperaturze, jak również w dziedzinach wymagających dużej trwałości powierzchni. W celu późniejszego stosowania w przemyśle jądrowym produkty Udimet 720 stop (stop 720) wytworzono metodą metalurgii proszków.

Skład chemiczny tego stopu to przedstawiono w poniższej tabeli:

element Zawartość w stopie,%
Nikiel, Ni 55.16−59.705
Chrom, Cr 15.5−16.5
Kobalt, Co 14.0−15.5
Tytanu, Ti 4.75−5.25
Molibden, Mo 2.75−3.25
Aluminium, Al 2.25−2.75
Wolframu, biała 1.00−1.50
Cyrkon, Zr 0.0250−0.0500
Bor, B 0.0100−0.0200
Węgiel, C 0.0100−0.0200

AvekGlob Spółka oferuje do nabycia w opłacalnych cenach z arkusza producenta lub taśmą wykonaną z marką stopu niklu Udimet 720 (stop 720). Dostawcy produkować gwarantowaną dostawę do dowolnego punktu zaakceptowania przez klienta.

właściwości

Główne właściwości fizyczne stopu:

Gęstość, kg / m3 — 8080;

Punkt topnienia C 0 — 1371;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 100 ° C, m / ° C — 12,24;

Główne właściwości mechaniczne stopu:

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 1104;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 780;

Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie,% — 20.

właściwości technologiczne: kucia Temperatura 1040… 1200 tryby 0 C. standardowe techniki tworzyw odkształcenia w niskich temperaturach kucia. Konieczność stosowania tylko stali narzędziowej stopowej, a jest wymagane do korzystania skuteczny jako materiał smary narzędzi roboczych. procesy spawania są zalecane Udimet 720™ (stop 720), to za pomocą spawania łukowego wolframu ulegające zużyciu spawania elektrodą i gazy spalinowe. Spawanie łukiem krytym nie jest zalecane, ponieważ może dojść do pęknięć w wyniku dużej różnicy temperatur. Obróbka mechaniczna stopu jest ograniczona z powodu wysokiej twardości.

AvekGlob firma sprzedaje niedrogie produkty arkusze i pasy z gatunku stopu Udimet 720™ (stop 720). Dostawca zapewnia szybką wysyłkę zwiniętego w dowolnej pozycji określonej przez klienta.