• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

1.4513 - aisi 436 rura, drut, koło

1.4513 - aisi 436 rura, drut, koło

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty w przystępnych cenach od producentów różnego objętościowej metalu — rury, druty i koła, które są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 436 (1,4513). Dostawca metalu gwarantuje terminowe dostawy na dowolny adres wskazany przez konsumenta /

parametry techniczne

Stal nierdzewna AISI 436 (1.4513) jest zawarty w grupie niskoemisyjnych zawierających chrom klasy ferrytycznej stali przeznaczonej dla kolejnych wyrobów wtryskowych sfałszowane. Stale są zazwyczaj dostarczane w stanie wyżarzania. 436 — oznaczenie AISI dla tego materiału. 1,4513 — numeryczne oznaczenie europejskiej normy DIN EN, S43600 — UNS specyfikacja numer. Alternatywna nazwa chemiczna AISI 436 (1.4513) w Europie — X6CrMoNb17−1.

Materiał jest umiarkowanie wysoką ciągliwość w porównaniu z drugim stopniem odkształcalnego ferrytycznej stali nierdzewnej. Stal zawiera molibden i nadaje się do stosowania w wielu wrogich środowiskach, na przykład w zimnym końcu układach wydechowych samochodów. Ponieważ tytan stopowym stali AISI 436 (1.4513) nie podlega ryzyku korozji międzykrystalicznej.

miejscowe stosowanie

Uważane stali posiada dobrą odporność na korozję w wielu rozwiązaniach nie zawierające fluorowców, związki organiczne i nieorganiczne, w szerokim zakresie temperatur i stężeń i korozji naprężeniowej w warunkach stresu mechanicznego. Jednakże materiał koroduje silnych kwasów organicznych i mineralnych, a także w gorącej stężonych roztworów alkalicznych. Ogólna odporność na korozję stali nierdzewnej oznacza się w obecności lub przyspieszania hamujących korozję związków, takich jak, na przykład, jony metali przejściowych, albo związków organicznych. Zakres — produkcja samochodowych układów wydechowych i tłumików, dekoracyjne wykończenia samochodów.

skład chemiczny

Skład stali AISI 436 (1.4513) zawiera następujące elementy (żelazo — Baza):

Węgiel — nie więcej niż 0,02%;

Chrom — 16… 18%;

Mangan — mniej niż 1%;

Krzemu, — mniej niż 1%;

Fosfor — nie więcej niż 0,040%;

Związany azot, — 0,04%;

Molibden — 0,8… 1,4%;

Tytanu, — do 1%;

Siarka — nie więcej niż 0,030%.

W ramach stali pozostawiono ślady niobu.

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Gęstość, kg / m3 — 7700;

Temperatura topnienia, C 0 -1510;

Współczynnik przewodności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 100 ° C, w / mgrad — 25;

Ciepło, J / kggrad — 460;

Moduł sprężystości, GPa — 220;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 100 ° C, m / ° C — 10;

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 380;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa -310;

Twardość Rockwella (skala B), — nie więcej niż 78;

Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie,% — 34.

Cechy technologiczne przetwarzania i asortymentu

Stal nierdzewna AISI 434 (1.4113) jest dostępny w szerokim zakresie do walcowania profili odkuwki, znamienny tym, że walcowanie objętościowy jest zarówno na zimno oraz walcowanej na gorąco w stanach. Stal posiada doskonałą spawalność i nadaje się do produkcji złożonych struktur.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferuje do zakupu drutu, rurki lub koło, które są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 434 (1.4113) w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Kupować określone produkty mogą hurtowego i detalicznego. elastyczny system zniżek dla stałych klientów.