• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Ti-8Al-1Mo-1V - tytan koło, pręty, blachy

Ti-8Al-1Mo-1V - tytan koło, pręty, blachy

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty zakupu od producenta w okręgu, pręta lub arkusz z gatunku stopu tytanu Ti rozsądnych cenach — 8AL — 1Mo — 1V (inna nazwa — Ti-8−1-1). Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez klienta

parametry techniczne

Ti — 8AL — 1Mo — 1V jest stop tytan-alfa-zasadowej, który został pierwotnie opracowany w celu zapewnienia największych wartości odporności na pełzanie — do 430 ° C, Stop Ti-8−1-1 ma najwyższą wartość modułu sprężystości przy rozciąganiu oraz — równocześnie — najniższa z wszystkich gęstości stosowane w praktyce stopów tytanu.

miejscowe stosowanie

Koło, pręt lub arkusz są wykonane z gatunku stopu tytanu Ti — 8AL — 1Mo — 1 V, stosuje się przede wszystkim do wytwarzania wyrobów, takich jak łopaty, tarcze sprężarki, podkładki, uszczelki, pierścieni, itp

Skład chemiczny tego stopu to pokazano w poniższej tabeli:

element Zawartość w stopie,%
C Nie więcej niż 0,08%
Fe Nie więcej niż 0,3%
N 2 (połączony) Nie więcej niż 0,05%
(Związane) O 2 Nie więcej niż 0,12%
Al 7.35−8.35%
Mo 0,75−1,25%
V 0.75−1.75%
Związane H2 (profili walcowanych) Nie więcej niż 0,0125
Związane H2 (na odkuwki) Nie więcej niż 0,015%
Ti reszta

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Gęstość, kg / m3 — 4370;

Punkt topnienia C 0 — 1538;

Szczególne J ciepła / kggrad — 502;

Współczynnik przewodności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 100 ° C, w / mgrad — 6,5;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 550 ° C, m / ° C — 10,1;

Moduł sprężystości, GPa — 117;

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 900… 1020;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 690… 800;

Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie,% — 18;

Zmniejszenie pola powierzchni przekroju poprzecznego,% — 47;

Charpy’ego udarność, J — 27;

Twardość Rockwella (skala C), nie więcej niż — 36.

Zakres i technologiczne cechy materiału aplikacji

gatunek metalu Ti — 8AL — 1Mo — 1V wytwarzane odpowiednio warunki techniczne AMS 4915 (prosty walcowanej blachy po wyżarzaniu) AMS 4916 (po wyżarzaniu walcowanej blachy podwójne) i AMS 4972 (walcowanie objętościowy). Ograniczenia na zgrzewalność stopu Ti — 8AL — 1mo — 1V dostępny. Optymalny zakres temperatury kucia — 1010… 1038 0 C.

Aplikacje i ceny

Oglądane stop z powodzeniem stosowane w aplikacjach, takich jak aerodynamicznych wentylatorów lub sprężarek kutymi ostrzami.

Dostawca — firma oferuje kupić AvekGlob pręt okrągły lub arkusz, który jest wykonany z gatunku stopu tytanu Ti — 8AL — 1Mo — 1V, w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Kupować określone produkty mogą hurtowego i detalicznego. elastyczny system zniżek dla stałych klientów.