• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Удимет 720 okrągły, drut, rury

Удимет 720 okrągły, drut, rury

Chcesz kupić okrągły, pręt, rura stopu Udimet 720 od dystrybutora — The AvekGlob firmy? Tutaj znajdziesz niezbędne informacje dotyczące tego stopu

Kupić od producenta w przystępnych cenach wynająć różne przekroje i profile — tuba, koło, drut — wykonane z gatunku stopu Udimet 720, firma oferuje AvekGlob. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

Skład i zastosowanie

Udimet 720 (inna nazwa — stop 720) jest stopem na bazie niklu, które charakteryzują się zwiększonym procent wolframu. Substancję roztworami mikrostruktury stopu molibdenu i tytanu i aluminium pod ostrzałem. Stabilność produktów metalurgicznych powoduje doskonałą odporność na uderzenia po długich czasach ekspozycji w podwyższonych temperaturach.

Dobrą odporność na utlenianie i korozję w połączeniu z wysoką siłą powoduje, że stop korzystne zastosowanie w tarczami i tarcz turbin gazowych. Stop ten odznacza się dobrą odpornością na utlenianie i pełzanie. Wytrzymałość stopu może być zwiększona z uwagi na utwardzanie, co osiąga się przez odkształcenie plastyczne na zimno. Produkty wykonane z stopu Udimet 720 (stop 720), może być stabilnie obsługiwany przy wysokich obciążeniach mechanicznych i wysokiej temperaturze, jak również w dziedzinach wymagających dużej trwałości powierzchni. W celu późniejszego stosowania w przemyśle jądrowym produkty Udimet 720 stop (stop 720) wytworzono metodą metalurgii proszków.

Skład chemiczny tego stopu to przedstawiono w poniższej tabeli:

element Zawartość w stopie,%
Nikiel, Ni 55.16−59.705
Chrom, Cr 15.5−16.5
Kobalt, Co 14.0−15.5
Tytanu, Ti 4.75−5.25
Molibden, Mo 2.75−3.25
Aluminium, Al 2.25−2.75
Wolframu, biała 1.00−1.50
Cyrkon, Zr 0.0250−0.0500
Bor, B 0.0100−0.0200
Węgiel, C 0.0100−0.0200

AvekGlob Spółka oferuje do nabycia w opłacalnych cenach od producenta koła, drutu lub rurki wykonane ze stopu niklowo marki Udimet 720 (stop 720). Dostawcy produkować gwarantowaną dostawę do dowolnego punktu zaakceptowania przez klienta.

właściwości

Główne właściwości fizyczne stopu:

Gęstość, kg / m3 — 8080;

Punkt topnienia C 0 — 1371;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 100 ° C, m / ° C — 12,24;

Główne właściwości mechaniczne stopu:

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 1104;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 780;

Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie,% — 20.

właściwości technologiczne: kucia Temperatura 1040… 1200 tryby 0 C. standardowe techniki tworzyw odkształcenia w niskich temperaturach kucia. Konieczność stosowania tylko stali narzędziowej stopowej, a jest wymagane do korzystania skuteczny jako materiał smary narzędzi roboczych. procesy spawania są zalecane Udimet 720™ (stop 720), to za pomocą spawania łukowego wolframu ulegające zużyciu spawania elektrodą i gazy spalinowe. Spawanie łukiem krytym nie jest zalecane, ponieważ może dojść do pęknięć w wyniku dużej różnicy temperatur. Obróbka mechaniczna stopu jest ograniczona z powodu wysokiej twardości.

AvekGlob firma sprzedaje niedrogie produkty krąg, druty i marki stopu tuba Udimet 720™ (stop 720). Dostawca zapewnia szybką wysyłkę zwiniętego w dowolnej pozycji określonej przez klienta.