• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Ti-10V-2Fe-3Al - tytan koło, pręty

Ti-10V-2Fe-3Al - tytan koło, pręty

Dostawca — firma AvekGlob oferuje kupić w kategoriach od producenta i pręta wykonanych z gatunku stopu tytanu Ti-10V-2Fe-3AL rozsądnych cenach. Dostawca gwarantuje szybką dostawę towarów na dowolny adres wskazany przez konsumenta /

parametry techniczne

Tytanu gatunek Ti-10V-2Fe-3Al (znany również jako tytanu 10−2-3) jest pseudo beta (β) ze stopu tytanu, co pozwala na osiągnięcie najlepszego połączenia wysokiej wytrzymałości i dużej lepkości, prawie wszystkich gatunków stosowanych. Stop ten należy do kategorii utwardzonego termicznie tak szerokim zakresie odpowiedniej wytrzymałości i odporności osiąganej przez odpowiedniej kombinacji parametrów plastycznego odkształcania i obróbki cieplnej reżimów.

Optimum temperaturowe zastosowań wyrobów ze stopu pod uwagę, nie powinna przekraczać 300… 315 ° C Standardowa specyfikacja produktów stopu musi spełniać warunki techniczne i AMS AMS 4983 4984.

miejscowe stosowanie

Koło i pręt ze stopu Ti-10V-2Fe-3Al stosowany w przypadku pracy, gdy artykuł powinny mieć średnią lub wysoką wytrzymałość mechaniczną w wystarczającej wytrzymałości. Stop ten charakteryzuje się również wysoką wytrzymałość na zmęczenie i dlatego jest stosowany do wytwarzania podwoziem samolotu. Typowe części gatunku stopu Ti 10−2-3 są również elementy instalacji powietrznych sprężarek ostrza, tarcze, koła, elementy dystansowe itp W praktyce, Ti-10 V-2Fe-3Al często także w odkuwki.

skład chemiczny

Skład chemiczny stopu tytanu Ti-10V-2Fe-3Al, odpowiadających specyfikacji standardowej UNS R56410, przedstawiono w poniższej tabeli:

element Zawartość w stopie,%
 
Al 2,6 — 3,4  
C Nie więcej niż 0,05  
Fe 1,6 — 2,2  
H (związek) Nie więcej niż 0,015  
N (związany) Nie więcej niż 0,05  
O (związane) Nie więcej niż 0,13  
Ti 83 — 86,8  
V 9 — 11  

Łączna ilość innych zanieczyszczeń, nie powinna przekraczać 0,3%.

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Gęstość, kg / m3 — 4650;

Temperatura topnienia, C 0 — 1640… 1670;

Szczególne J ciepła / kggrad — 570;

Współczynnik przewodności cieplnej, w temperaturze pokojowej, W / mgrad — 13,1;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temperaturze pokojowej mikronów / ° C — 9,65… 9.8;

Sprężystości, GPa — 121;

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 1100… 1210;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 650… 700;

Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie,% — 10;

Zmniejszenie pola powierzchni przekroju poprzecznego,% — 12

Twardość Rockwella (skala C), nie więcej niż 42 -.

Zakres i technologiczne cechy materiału aplikacji

Stop marki Ti-10V-2Fe-3Al dostępne prętów, płytek lub sfałszowanych sekcje o grubości do 150 mm, a w postaci proszku. Skrawalność materiału — jest zadowalająca. Dostępna tylko spawanie wiązką elektronów następujące własności mechaniczne zależą od trybu późniejszej obróbki cieplnej. kucia stopu zaleca się przeprowadzenie wyżarzania. Stop podlega czasem pękanie korozyjne w chemicznie agresywnych roztworów soli.

aplikacje

Typowe produkty przemysłu, które korzystają ze stopu tytanu Ti-10V-2Fe-3Al, to przemysł lotniczy.

Dostawca — firma oferuje kupić AvekGlob pręt lub okrąg, wykonane z gatunku stopu tytanu Ti-10V-2FE-3AL po cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Kupować określone produkty mogą hurtowego i detalicznego. elastyczny system zniżek dla stałych klientów.