• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Arkusz, wstążka 201 Ni - 2,4068

Arkusz, wstążka 201 Ni - 2,4068

AvekGlob firma sprzedaje się od wyrobów blaszanych producent przystępnych cenach — Blachy, taśmy — wykonane ze stopu niklowo-201 (2.4048). Dostawca zapewnia gwarantowaną dostawę produktów do każdego miejsca. określony przez użytkownika.

Skład i zastosowanie

Nikiel 201 jest handlowo czystego kutego materiału o dobrych właściwościach mechanicznych i doskonałej odporności na korozję, w szczególności dzięki działaniu wodorotlenków. Materiał zawiera co najmniej 99,6% czysty nikiel. Różnica marki nikiel stopu wynosi 2,4048 201 w ograniczonej procentowej zawartości węgla, więc może być stosowana w wysokich temperaturach, a zastosowanie procesy odkształcania plastycznego na zimno.

Rozważane stopy są stosowane w przemyśle chemicznym przy produkcji ługu sodowego, chloru, chlorowodoru, a także

przemysł spożywczy.

Rozważane materiały zapewniają wysoką odporność na korozję i obojętnych środowiskach redukujących i w atmosferze utleniającej, w stanie, który pozwala na pożywce utleniający w celu utworzenia warstwy tlenku pasywny. Ta warstwa tlenku zapewnia doskonałą odporność materiałów w środowisku sody.

szybkość korozji w morzu i zwykłej wody jest bardzo niski, ale zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury. Ruchomy morskich odporność na korozję stopu niklowego środowiska 201 (2,4048) zmniejsza się.

Aplikacje temperatura pracy tych stopów nie powinna przekroczyć 350… 400 0 C.

Kupić w korzystnych cenach ekonomicznie Nikiel 201 (2.4048) w asortymencie blachy lub taśmy oferuje AvekGlob firmę. Dostawca gwarantuje szybką dostawę produktów do dowolnego adresu określonego przez klienta.

właściwości

Charakterystyczne cechy materiałów o których mowa to:

Wysoka odporność na zmniejszenie środowisk;

Doskonała odporność na alkalia;

Wysokiej przewodności elektrycznej;

Doskonała odporność na korozję i destylowanej wody naturalnej;

Odporność na roztwory obojętnych i zasadowych soli i atom fluorowca;

Dobre właściwości termiczne, elektryczne oraz magnetostrykcyjne

Stopy te wykazują także odporność na kwas solny i kwas siarkowy w umiarkowanych temperaturach i stężeniach.

Skład chemiczny (dane numeryczne — w procentach):

Ni Fe Cu C Mn S si
Nie mniej niż 99,0 Nie więcej niż 0,40 Nie więcej niż 0,25 Nie więcej niż 0,02 Nie więcej niż 0,35 Nie więcej niż 0,01 Nie więcej niż 0,35

Fizyczne i mechaniczne właściwości:

  • Temperatura topnienia, 0C — 1445;
  • Gęstość, kg / m3 — 8900;
  • Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 600… 800;
  • Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 200… 300;
  • Rozciąganie Wydłużenie,% — 35… 55;
  • Twardość Rockwella (skala b) nie więcej niż — 75.

Zakupiono w z blachy producenta, taśmy, które są wytwarzane z chemicznie czystych stempli Nikiel 201 (2.4048), oferowanych przez AvekGlob cenach. Dostawca niezwłocznie wysłać produkt w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta.