• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Drut 20H23N18

Drut 20H23N18

Produkcja

Chem.skład żaroodpornej drutu stalowego marki 20H23N18 uregulowany GOST 5632−72. Tę stal wytapiano w otwartych piecach łukowych, co zapewnia minimalną zawartość szkodliwych zanieczyszczeń. Ona ma сложнолегированный skład, zawiera chrom — 22−25%, nikiel — 12−15%, molibden — 0,35−0,55%, mangan — 0,2% węgla — 0,2%, krzem — 1%, dodatki siarki i fosforu — setnych procenta. Druty walcowane w temperaturze 1150−1180°C na początku procesu i przy 850 °C na końcu. W razie potrzeby może być narażone hartowania w 1100 ° c z dodatkowym chłodzeniem w wodzie lub powietrzu. Taka obróbka cieplna przyczynia się do normalizacji wewnętrznych napięć i zwiększenia właściwości wytrzymałościowe.

Ogólna charakterystyka

Powierzchnia drutu nie jest narażona na utlenianie podczas długotrwałej eksploatacji w warunkach wysokiej temperatury. Drut ten jest plastyczny, co sprawia, że popularne w produkcji domowych i przemysłowych urządzeniach. Jest on odporny na utlenianie w atmosferze atmosferze amoniaku i azotu. Główną jej wadą jest to, że drut nie ma stabilności w atmosferze związków siarki i siarki. Posiada wysokiej wartości, ze względu na wysokie koszty podstawowego składnika — niklu.

Właściwości drutu 20H23N18 przy 100°C

— współczynnik rozszerzalności liniowej, czy 12,2 [1/Grade].

— moduł sprężystości wynosi 2,19 Mpa.

— współczynnik przewodzenia ciepła nie więcej niż 14,6 W/(m· ° k).

— gęstość drutu 8,38 g/cm3, przy wzroście temperatury zmienia się nieznacznie.

— oporu elektrycznego jest równa 1,1 Омхмм2/m.

Korzystanie z

Drut marki 20H23N18 cieszy się dużym popytem w grzałkach elektrycznych pieców niemal wszystkich dziedzin przemysłu. Na przykład, suszenia i wypalania, elektrycznych piecach, w urządzeniach ciepła czynności domowych urządzeniach. Drut ten jest używany w реостатах i elementach rezystora, a także w produkcji elementów próżniowych urządzeń, groty lutownicze o wysokiej niezawodności. Można ją także stosować jako cięcia i elementu grzejnego w termicznego, w przemysłowych i komunalnych воздухонагревательных i słonecznej do ogrzewania wody operacyjnych. W produkcji długości drutu spiralnego jest ustalana na podstawie wymaganej mocy. Dzięki odporność na ciepło, jest on stosowany w niektórych środowisk agresywnych jako chemicznie odpornego stopu. Najbardziej powszechne stosowanie drut ten znajduje się w inżynierii petrochemicznej.

Sprzedam w okazyjnej cenie

Zróżnicowany asortyment железоникелевого wypożyczalni na magazynie LLC «Avek Global» pozwala na zakup wszystkich produktów w jednym miejscu. Jakość drutu marki 20H23N18 zapewnia ścisłego przestrzegania wszystkich norm technologicznych produkcji. Terminy realizacji zamówień są minimalne. W razie jakichkolwiek pytań, otrzymasz wskazówki od doświadczonych menedżerów. Klientów hurtowych firma oferuje rabaty.