• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Beta Alloys tytanu

Beta Alloys tytanu

Dostawca — firma AvekGlob oferuje kupić w rozsądnych cenach od producentów stopów beta-tytanowych w szerokiej gamie marek i profili. Dostawca gwarantuje szybką dostawę towarów na dowolny adres wskazany przez klienta.

parametry techniczne

Beta stopów tytanowych posiadać następujące cechy:

• podlega wszystkim sposobów obróbki cieplnej, zmieniają swoje własności w pożądanym kierunku;

• Dobra zgrzewalne;

• znacznie poprawić wytrzymałość mechaniczną;

• wykazują dobre wskaźniki siły długoterminowej (wytrzymałości na pełzanie), w temperaturach pośrednich;

• charakteryzują się podwyższonym właściwości plastyczne.

Stop tytanu beta typu ma najlepszą kombinację własności w arkuszach produktów, jak i elementów mocujących są idealne dla związków, stosowanych w środowiskach korozyjnych. Wyższa zawartość składników stopowych w stopów tytanu beta wzrasta ich gęstość wynosi 7… 10%.

miejscowe stosowanie

Marka najczęstsze stopów tytanu beta:

Ti3Al8V6Cr4Mo4Zr ASTM stopnia 19

Ti10V2Fe3Al AMS 4983, 4984, 4987

Ti15Mo3Nb3Al2Si ASTM stopnia 21

Ti15V3Cr3Sn3Al AMS 4914

Powyższe stopy są metastabilne, który utwardza się termicznie po starzeniu. Całkowicie stabilny Beta -splavy można wyżarzaniu tylko.

Oprócz zwiększania beta stabilizatora fazy beta dwa inne ważne korzyści jako składniki stopowe.

Beta tytanu z natury ma mniejszą odporność na odkształcenia niż alfa-modyfikacji, a w związku z tym elementy, które zwiększają i stabilizują fazę beta, mają tendencję do poprawy zdolności stopu podczas działania gorących i zimnych odkształcenia.

Skład chemiczny i własności najpowszechniejszych gatunków stopów tytanu Beta

gatunek stop typ temperatura robocza (° C) Granica plastyczności
MPa (20 ° C)
Ti-10V-2Fe-3Al beta 320 1200
Ti 3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr beta 340 1300

(Procent nikiel — reszta)

Właściwości fizyczne i mechaniczne

gatunek stop typ temperatura robocza (° C) plastyczności
MPa (20 ° C)
Ti 8AL-1Mo-1V beta 475  
Ti-6AI-4Sn-4Zr-0.7Nb-0.5Mo-0.4Si beta 600 960

Cechy technologiczne aplikacji

Elementy, które obniżają temperaturę przejścia, a rozpuszczają się łatwo amplifikacji Beta FAZA, znany jako beta-stabilizatorów. Można je podzielić na dwie kategorie zależnie od ich zachowania się tytanu:

— elementy beta-izomorficzne;

— elementy Beta-eutektoidalnej.

Elementy beta-izomorficzne wykazują pełną wzajemną rozpuszczalność beta -titanom. Zwiększenie dodawanie rozpuszczonej elementu stopniowo wyłącza temperaturę przejścia. Molibden, niob, tantal i wanad są najważniejsze elementy beta-izomorficzne.

Elementy beta-eutektoid mają ograniczoną rozpuszczalność w beta -titane i tworzą międzymetalicznego związku przez eutektoidalnej rozkładu fazy beta.

Mniej aktywne są żelazo, chrom i mangan. Z drugiej strony, miedź i krzem postaci aktywny system eutektoidalnej.

Korzyści z -splavov Beta Titanium:

poprawić zdolność odkształcania na zimno i na gorąco;

możliwość wzmocnienia

Dodanie dostatecznej stabilizacji do kompozycji beta tytanu pozwala obróbki cieplnej, co pozwala na znaczną hartowania przez kontrolowany rozkład fazy beta podczas procesu obróbki cieplnej.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferuje kupić asortyment marek i walcówka, profile ze stopów tytanowych Beta cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Kupować określone produkty mogą hurtowego i detalicznego. elastyczny system zniżek dla stałych klientów.