• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Вр27-pw wolfram рениевая drut

Вр27-pw wolfram рениевая drut

Kupić na z drutu producent, który jest wykonany z marką wolframem-ren Bp firmy 27vp oferuje AvekGlob przystępnych cenach. Dostawcy zapewniają terminową dostawę produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

Ogólne informacje o stopie

Bp 27vp odnosi się do grupy stopów ogniotrwałych, którego wzór strukturalny jest doskonale zrównoważona do wykorzystania z systemami sterowania nowoczesnych silników lotniczych i rakietowych oraz dokładne kontrolowanie reakcji chemicznych wysokotemperaturowej przemysłu naftowego. Charakterystyczną cechą tego stopu jest za bardzo wysoki punkt wrzenia i trzecią największą spośród znanych temperaturze topnienia stopów ogniotrwałych. Intensywne odporność cieplna materiału daje siłę i stabilność w wysokich temperaturach i zapobiega deformacji termicznej produktów (głównie precyzyjne termopar) podczas użytkowania.

Stopów Rp-27vp można stosować w szerokim zakresie temperatury od -196 ° C do 2760 ° C, Stop ten jest podatny na szybkie utlenianie w wysokich temperaturach, a zatem nie jest zalecany do stosowania w środowiskach utleniających.

Jednak stop jest bardzo stabilna przy wysokich temperaturach, w redukującej atmosferze lub obojętnych, takich jak wodór, gazów obojętnych i podciśnienia. Gdy to koszt stopu jest stosunkowo niski w porównaniu z termopar z metali szlachetnych.

Zalecana temperatura stosowania części wykonane ze stopu Bp 27vp 1600… 2100 0 C. Stop utrzymuje dobrą ciągliwość w temperaturze pokojowej (w porównaniu do konwencjonalnej żarówki) po ogrzaniu do temperatury 1650 ° C i dostarczane w stanie ustabilizowanym. Pod warunkiem, że stosowanie jest ograniczone do temperatury 1650 ° C lub niższej, to plastyczność jest zachowana, ale problemy produkcyjne jest zminimalizowany.

AvekGlob Spółka oferuje do zakupu w rozsądnej cenie od producenta marki drut ze stopu Bp 27vp. Dostawca sprawiło niezwłocznie wysłać produkty do każdego miejsca. przez klienta.

Skład i właściwości

Kryteria skuteczności marki Bp stopu 27vp musi spełniać wymagania techniczne TU 48−19−272−91. Skład stopu zawiera wolframu (zasad) i 24… 30% renu.

Główne parametry fizyczne stopu:

Gęstość, kg / m3 — 21040;

Punkt topnienia C 0 — 3180;

Współczynnik przewodności cieplnej, w temperaturze pokojowej, W / mgrad — 39,6;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od 20… 1000 0 ° C, m / ° C — 6,8;

Moduł sprężystości, GPa — 460.

Podstawowe właściwości mechaniczne stopu:

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 2000;

Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie,% — 1,5.

AvekGlob firma sprzedaje na drucie z uzyskanych od producenta marki stop wolframu-ren Bp 27vp przystępnych cenach. Dostawca gwarantuje natychmiastową dostawę wynajem w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta.