• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Grade 17 tytan - Ti-0.05 Pd koło, pręty, blachy

Grade 17 tytan - Ti-0.05 Pd koło, pręty, blachy

Dostawca — firma AvekGlob oferuje kupić na z kręgu producenta, pręta lub arkusza ze stopu tytanu, gatunek 17 klasy Ti-0.05Pd rozsądnych cenach. Dostawca gwarantuje szybką dostawę towarów na dowolny adres wskazany przez klienta.

parametry techniczne

Zgodnie z normami UNS R52402 oraz UNS R52252 stopu tytanu Ti 0.05Pd 17 odpowiada klasie (gatunek 17). Stop ten ma niskie koszty i zawiera mniej palladem w porównaniu ze stopem tytanu w podobnym celu, które odnosi się do grupy 7. W tym samym czasie ich właściwości fizyczno-mechanicznych i odporności na korozję stopu Ti-0.05Pd nie niższy stopień stopu 7. Dostępność palladu pomaga zwiększyć odporność na korozję, przy zachowaniu dobrej odkształcalności plastycznej poziom wydajności stopu.

miejscowe stosowanie

Koło, pręt lub arkusz wykonany ze stopu tytanu, gatunek 17, stopień Ti 0.05Pd korzystnie stosowany do wytwarzania technicznych i stoczniowym produktów chemicznych. Ze względu na łatwość kształtowania stopu pod uwagę wytwarzania części nadwozia z samolotów, jak również kluczowych częściach aparatury chemicznej i naczyń.

Skład chemiczny stopu tytanu, stopień 17, stopień Ti 0.05Pd

Przedstawiono w poniższej tabeli:

element Zawartość w stopie (%)
Żelazo, Fe Nie więcej niż 0,2
Związanego tlenu, o Nie więcej niż 0,18
Węgiel, C Nie więcej niż 0,08
Pallad Pd 0.04−0.08
Związany azot, N Nie więcej niż 0,03
Związane wodoru H Nie więcej niż 0,015
Całkowita ilość zanieczyszczeń Nie więcej niż 0,4
Tytanu, Ti reszta

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Gęstość, kg / m3 — 4505;

Punkt topnienia C 0 — 1660;

Szczególne J ciepła / kggrad — 528;

Współczynnik przewodności cieplnej, w temperaturze pokojowej, W / mgrad — 20,8;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temperaturze pokojowej mikronów / ° C — 8.6… 9.3;

Sprężystości, GPa — 103;

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 345;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 220;

Rozciąganie wydłużenie. % — 25;

Twardość Vickersa HV, — nie więcej niż 120 °.

Zakres i technologiczne cechy materiału aplikacji

Objętościowy metalu wykonane przekroju wielkości do 106 mm, arkusz — grubość 4… 80 mm, przy czym rozmiar arkusza aż do 1500 x 6000 mm. Ograniczenia dotyczące spawalności stopu znak jakości 17 Ti-0.05Pd niedostępne.

aplikacje

Typowymi produktami, które są wykonane z najwyższej jakości stopu tytanu 17 obudowy Ti 0.05Pd różne instalacje techniczne, które są prowadzone w środowisku korozyjnym.

Dostawca — firma oferuje kupić AvekGlob pręt, okrąg lub arkusz wykonany ze stopu tytanu, gatunek 17 klasy Ti-0.05Pd po cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Kupować określone produkty mogą hurtowego i detalicznego. elastyczny system zniżek dla stałych klientów.