• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Taśma alumel - 2.4122 - Nisil®

Taśma alumel - 2.4122 - Nisil®

Kupić w przystępnych cenach od producentów taśmę wykonaną z alumel stopu (inne nazwy — Nisil®, stopu 2,4122), firma oferuje AvekGlob. Dostawcy zapewniają szybką dostawę produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

Skład i zastosowanie

Alumel ma zdolność do działania w wysokich temperaturach i obciążeń mechanicznych. Stop ten ma dobrą wytrzymałość na pełzanie i utlenianie. W celu zwiększenia wytrzymałości wzmocnienie stałego roztworu są wykonywane utwardzanie pracy lub wytrącanie.

Taśma z Alumelem stopu magnetycznego (Nisil®, 2.4122) są powszechnie stosowane do wytwarzania przedłużenia płaskie termopar i dylatacji i zwory. Wysoka odporność na antykorozyjne stopów w tym odporność na wysoką temperaturę

Utlenionej powierzchni drutu powoduje rozważyć zastosowanie stopu w środowiskach, w których korozyjne atmosfery jest obecny.

Alumel stopu termoelement (Nisil®, 2,4122), wytworzone zgodnie ze specyfikacją, które są regulowane normy ASTM E 230 i ANSI MC 96,1. Po walcowaniu taśmy przechodzi zakres temperatur kalibracji według specyfikacji międzynarodowych. Każda szpula lub kaseta jest weryfikowana przez rzeczywiste wartości EMF, a na żądanie jest wykonywane i alternatywna technika kalibracji zgodnie z ASTM E220 porównanie. Aplikacje temperatury zapasu wyrobów wykonanych ze stopu — 1050 0 C.

Skład chemiczny stopu alumel (Nisil®, 2,4122) przedstawiono poniżej:

element Zawartość (%)
Nikiel, Ni 95
Aluminium, Al 2
Mangan Mn 2

Tolerancja krzemu, — nie więcej niż 1,5% węgla — 0,1%.

AvekGlob Spółka oferuje do nabycia w opłacalny cen wstęgę wykonaną z Alumelem stopu (Nisil®, 2,4122). Dostawca terminowej dostawy produktów w dowolnym momencie, wyznaczonym przez klienta.

właściwości

Główne właściwości fizyczne stopu:

Gęstość, kg / m3 — 8610;

Temperaturę topnienia. 0 ° C — 1400;

Współczynnik rozszerzalności liniowej w zakresie temperatur od 20 0… 100 ° C, m / ° C — 17,0;

przewodności cieplnej W / mgrad — 29,7;

Przewodnictwo cieplne, J / kggrad — 127.

Główne właściwości mechaniczne stopu:

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 590;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 260;

Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie,% — 20;

Brinella HB, nie więcej niż — 130.

Technologiczny funkcji stopu do kucia Temperatura 1080… 1220 0 C.

AvekGlob firma sprzedaje się od taśmy producenta wytwarzanej z Alumelem stopu (Nisil®, 2,4122) przystępnych cenach. Dostawca bez opóźnienia dostawy produktów do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia określonego przez klienta.