• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Wodociągowe rury miedziane

Wodociągowe rury miedziane

Znaczenie

Najlepszym materiałem do rury wodociągowej zawsze słusznie uznano za miedź. Najbardziej pożądane marki miedzi, stopów fosfor, oznaczone według międzynarodowego standardu C-DНР". To miękkie, plastyczne stopy, bardzo dobrze wytrzymują obciążenia dynamicznego, łatwo zginać, nie są podatne na korozję.

Zalety rur miedzianych

Temperatura topnienia miedzi — ponad 1000 stopni, a graniczne ciśnienia, które rury miedziane mogą wytrzymać — około 200 atmosfer. Najważniejsze dla rur wodociągowych — materiał musi mieć bardzo niski współczynnik temperaturowy rozszerzalności liniowej. Przy chłodzeniu i ogrzewaniu rury wykonane z takiego materiału, prawie nie zmieniają wymiar liniowy w odróżnieniu od rur stalowych.

Cechy fizyczne Cu
Atomowa (molowa) ciężar g/mol 63,548
Liczba atomowa 29
Gęstość [g/cm3] 8,92
Temperatura topnienia t°Z 1085°C
Moduł sprężystości n/mm2 900
Przewodność cieplna [W/(m·K)] 401
Molowa pojemność cm3/mol 7,1

Niskie współczynniki rozszerzalności liniowej rur miedzianych stopów, z których wykonane są rury, ważne dla wodociągów dlatego, że stała zmiana rozmiaru rur i wpływ różnicy temperatur, są głównymi przyczynami awarii wodociągowej systemu.

Zastosowanie rur miedzianych

W całej Europie korzystają z miedzi rury w systemie wodociągów już wiele wieków. Okres eksploatacji miedzianej rury biegną przez wieki. Materiał z miedzi nie jest szkodliwe dla ludzkich organizmów, a w pewnym przypadku jonów miedzi rozpuszcza się w wodzie nawet przydatne (dla wielu chorobach). Również materiały z miedzi mają bakteriostatyczne i bakteriobójcze efektem, czyli przerwę wzrost i zabija większość bakterii chorobotwórczych.

Zakup. Ceny na rury miedziane

Kupić i zamówić miedziane rury lub kształtki o dowolnej średnicy być może przez nasze biuro lub Interaktywną stronę LLC «Avek Global». W magazynach firmy zawsze w obecności duży wybór walcowanej miedzi w najlepszej cenie. Wybór zawsze zadowoli Ciebie jako klienta. Ceny zależą od wielkości zamówienia, a także dodatkowe warunki dostawy. Dla «hurtowników» — elastyczny system zniżek. Termin wykonania zamówienia minimalny. Wysokiej jakości gwarantujemy surowymi соблюдениями norm technologicznych produkcji.