• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Taśma 68NHVKTYU - EP578

Taśma 68NHVKTYU - EP578

aktualność

Taśma-VI 68NHVKTYU nie magnetyczne i ma wysoką wytrzymałość cieplną, mogą pracować w sposób ciągły, w temperaturze 700−850 ° C w środowisku korozyjnym. W temperaturze 800 ° C w atmosferze utleniającej swobodnej powietrza prędkość taśmy wynosi 0,03 mm / rok.

Wyznaczanie właściwości fizycznych:

— gęstość substancja (g / cm)

— ciepło ciepła (ilość ciepła wymaganego do zwiększenia temperatury do 1 kg / C 1 (dżul na kilogram-Kelvina).) — c

— opór elektryczny w 20 ° t ° C (zdolność do przewodzenia (om mm2 / m) — R

— temperatura robocza stopu — T

— moduł sprężystości wzdłużnej (moduł Younga MPa) — E

— współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej (w tempie 1 ° C) — i

podstawową jakość

Taśma jest bardzo techniczny i łatwe w obróbce. Jest trwały, estetyczny i niezawodny, tak popularne w wielu dziedzinach. To jest z tworzywa sztucznego, odpornego na utlenianie, nawet w atmosferze azotu i amoniaku jest szeroko stosowany w elektrotechnice. Taśma 68NHVKTYU-VI dotyczy precyzyjnej stali z nadstopów, które wykazują pożądane właściwości sprężyste. Główną wadą takiego pasa, jest brak stateczności w atmosferze związków siarki. Wysoka cena jest związane z wysokimi kosztami nikiel — składnik stopu bazowego. Składniki stopowe są dodatkowo poprawić taśmy zdatność do przetwarzania: wytrzymałość na wysoką temperaturę, odporność na ciepło, zdolność wytrzymania agresywne środowisko. Doping ponad normę prowadzi do zwiększenia kosztów stopu, więc proces jest przeprowadzany oszczędnie — stop powinny być tanie, a jej wyniki są zgodne z wymaganiami GOST i warunków technicznych 14−1-4470−88… Spawanie odbywa się bez ograniczeń. Taśma 68NHVKTYU-VI, nawet po dłuższym okresie pracy w wysokiej temperaturze nie ulega utlenianiu, dzięki czemu jest bardzo popularne w wielu dziedzinach współczesnego przemysłu.

Skład chemiczny 68NHVKTYU-VI wstęgi w procentach.
si C Fe Mn P S Ni cr V W Ce CO Al Ti Nb - B Cu
0,4 0,05 1 0,4 do 0,015 0.01 55402 — 63,5 18 — 20 do 0,2 9 — 10,5 0,05 5,5 — 6,7 1,3 — 1,8 2,7 — 3,2 do 0,2 B Ce — obliczenie 0.003 do 0,07

Oznaczenie właściwości mechanicznych taśmy

— wskaźnik skurczu (w%) — y

— wytrzymałość (. KJ / m kw) — KCU

— twardość Brinella materiału (kG / mm. kv) — HB

— tymczasowe wytrzymałość na rozerwanie (MPa) — SB

— granicy proporcjonalności (MPa) — St

— wydłużenie na rozciąganie (w%) — D5

aplikacja

Taśma 68NHVKTYU-VI jest szeroko stosowany w piecach do pieców przemysłowych. Jest on stosowany w elemencie rezystor reostat zwiększonej niezawodności. Ponadto, taśma może być używana do ogrzewania krawędzie noży opakowania, konsument, powietrze — i przemysłowych, systemy ciepłej wody. Odporność chemiczna umożliwia takie powszechnie stosuje się w taśmie petrochemii.

Kupić w okazyjnej cenie

Zakres wstążka stop 68NHVKTYU-VI, przedłożony do zasobów LLC «Avec global» może zaspokoić niemal każdego konsumenta. Taśma ta jest popularnym metalem, ze względu na przystępną cenę, a także dużą liczbę opcji produkcyjnych. Jakość produktów jest gwarantowana przez zgodność ze wszystkimi normami technologicznymi produkcji. Realizacja zamówień — w jak najkrótszym czasie. Klienci hurtowi preferencyjnych cenach.