• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Drut cynkowy

Drut cynkowy

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty w temperaturze od producenta drutu cynkowego w dużym zakresie długości i średnic przystępnych cenach. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

parametry techniczne

Cynkowy wytwarzany z drutu cynku o wysokiej czystości chemicznej (99,995% zawartości metalu). Jest kruchy profil stalowy niebieski kolor. ekstrakcji cynku do późniejszego walcowania lub rysunku uzyskuje się przez ogrzewanie tlenku cynkowo-węglowe i późniejszą destylację półwyrobu. Drut cynku w powietrzu reaguje z kwasami i zasadami.

miejscowe stosowanie

Cynk drut jest szeroko stosowany w przemyśle; na przykład, w procesach obróbki skrawaniem do powlekania, w celu zapobiegania korozji. Cynk drut służy jako elektrod, jak również suchych baterii. Reszta dziedzinie drutu cynkowego — produkcja zabawek, przemyśle samochodowym i budownictwie.

skład chemiczny

Skład drutu cynku reguluje GOST 3640−94 (dane numeryczne — w procentach):

symbol
chenie
znaczki
cynk
nie mniej
Nieczystość, nie więcej niż
Pb płyta CD Fe Cu Sn jako Al tylko
TSV00
TSV0
CV
TS0A
U0
TS1
U2
w3
99997
99995
99,99
99,98
99,975
99,95
98,7
97,5
0.00001
0003
0005
0.01
0013
0,02
1,0
2.0
0002
0002
0002
0003
0004
0.01
0.2
0.2
0.00001
0002
0003
0003
0005
0.01
0,05
0,1
0.00001
0001
0001
0001
0001
0002
0005
0,05
0.00001
0001
0001
0001
0001
0001
0002
0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.01
0.01
0.00001
0005
0005
0005
0005
0005
0010
-
0003
0005
0.01
0,02
0025
0,05
1.3
2,5
Notatki. Cynku jest stosowany do produktów walcowanych udział wagowy aluminium powinien wynosić nie więcej niż 0,005%.

Brand cynku TSV00 masowy bizmut, antymon i niklu powinna wynosić nie więcej niż 0,00001% każdego z nich.

W gatunku cynku C2 frakcja CH masa antymonu powinna być nie większa niż 0,02%.

Dopuszczalnych norm zanieczyszczeń może się zmienić w drodze porozumienia między producentem a konsumentem bez zmiany zawartości głównej substancji oraz z zastrzeżeniem warunków na dostawę produktów.

Udział wagowy cynku jest określona przez różnicę 100%, a ilość zawartości zanieczyszczeń, żelaza, ołowiu, kadmu, miedzi i cyny w procentach.

Właściwości fizyczne i mechaniczne

  • Gęstość, kg / m3 — 7100;
  • Temperatura topnienia, C 0 — 420;
  • Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 100 ° C, m / ° C — 31,2;
  • Moduł sprężystości, GPa — 96,5;
  • współczynnik przewodności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 100 ° C, w / mgrad — 112,2;
  • Twardość Vickersa HV — 30;
  • granica plastyczności, MPa — 37.

Zakres funkcji i aplikacji

Drut cynku, który jest wytwarzany zgodnie z wymaganiami technicznymi GOST 13073−77, wytwarzane technologią wyciąganie na zimno w średnic nomenklatury 0,5… 3,2 mm.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty zakupu drutu cynkowego w żądanym zakresie średnic i długości. Produkty można kupić w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Implementacja może hurtowego i detalicznego, elastyczny system zniżek dla stałych klientów.