• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Miedziano-niklowe stopy

Miedziano-niklowe stopy

Skład, oznaczenia, zastosowanie stopów miedzi i niklu.

nazwa oznakowanie Skład w procentach
zgodnie z obowiązującym standardem w ST СЭВ 378−76 Podstawowe elementy Domieszka już nie w procentach
Al Mn Ni+ Cu Si Md Mn Si Рb Z S
Melchior МНЖМцЗ0−1-1 CиNi3ОFe1Mn - przed. O, 5 — 1 przed. O, 5 — 1 - 29 — ЗЗ Ost. - O 15 - - - O, О5 O, О5 O, O1
Stop МНЖ5−1 CиNi5Fe1Mn - 1, O — 1,4 O H — O, 8 - przed. 5, O — 6,5 Ost. - O 15 - - - O, ОО5 O, OZ O, O1
Melchior МН19 CиNi19 - - - - 18 — 2О Ost. O, 5 O 15 O, О5 0, H - O, ОО5 O, 05 O, O1
Stop TB МН16 - - - - - 15, ZO — 16, ZO Ost. O, О5 O, ОО2 O, О5 - - O, ОО2 O, OZ O, ОО2
Nikiel МНЦ15−2О CuNi15Zn21 - - - 18, O — 2, O 1О, 5 — 16,5 Ost. O 3 O 15 O, О5 O, H - O, О2О O, O3 O, ОО5
Kunial A МНА1З-H - 2, H — H, O - - - przed. 12 — 15 Ost. 1, OO - - O, 5 - O, ОО2 - -
Kunial B МНА6−1,5 - przed. 1,2 — 1,8 - - - 5,5 — 6,5 O Ost. O, 5 - - O, 2 - O, ОО2 - -
Sprzedaży МНМцЗ-12 - - - 11,5 O — H, 5О - 2,5 O — H, 5О Ost. O, 5 O 10 O, OZ - - O, О2О O, О5 O, O2
- МН25 CиNi25 - - - - 24, 26, O Ost. O, 5 - - O, 5 - O, ОО5 O, О5 O, O1
- МНЖМц1О-1−1 CиNi1О Fe1Mn - 1, O — 2, O O, H — 1, O - 9, O — 11, O Ost. - - - - - O, O3 O, 03 O, OZ
- МНЦ12−24 CиNi12 Zn24 - - - Ost. 11, O — 1З, O 62, 66, O O, H - - - - O, О5 - -
- МНЦ18−27 CиNi18 Zn27 - - - Ost. 17, 19, O 5З, O — 56, O, H - - O, 5 - O, О5 - -
- МНЦ18−2О CиNi18 Zn2О - - - Ost. 17, 19, O 6О, O — 64, O O, H - - O, 5 - O, O3 - -
Nazwa stopu Oznakowanie Skład w procentach Typ produktu
w действующемустандарту w ST СЭВ З78−76 Domieszka, nie więcej niż %
P Bi As Sb Zn Sn O Tylko
Melchior МНЖМцЗО-1−1 CuNiЗОFe1Mn O, ОО6 - - - - - - O, 9 taśmy, drutu, taśmy
Stop МНЖ5−1 CuNi5Fe1Mn O, O4 O, ОО2 O, O1 O, ОО5 O, 5 - - O, 6 taśmy, taśmy, rury
Melchior МН19 CuNil9 O, O1 O, ОО2 O, O1 O, ОО5 O, 5О O, 1 - O 7 rury, blachy, pręty
Stop TB МН16 - O, ОО2 O, ОО2 O, О02 O, ОО2 O 3     przed. 1,5 pasy, taśmy, pręty, rury
Nikiel МНЦ15−2О CuNi15Zn21 O, ОО5 O, ОО2 O, O1 O, ОО2 - - - O, 2 Drut
Kunial A МНА1З-H O - - O - - O - przed. O, 9 Pasy, taśmy, pręty, rury, druty
Kunial B МНА6−1,5 O - - O - - O - przed. 1,9 Pręty
Sprzedaży МНМцЗ-12 - O, ОО5 O, ОО2 O, ОО5 O, ОО2 - - - przed. 1,1 Paski
- МН25 CиNi25 - - - - - - - O, 9 Drut, blacha
- МНЖМц1О-1−1 CиNi1ОFe1Mn - - - - O, H - - 1, H Blachy, pręty, taśmy, taśmy, rury
- МНЦ12−24 CиNi12 Zn24 - - - - O, H - - O, 5 Rury
- МНЦ18−27 CиNi18 Zn27 - - - - - - - O, 6 Arkusze, taśmy, taśmy, pręty, rury, profile, druty
- МНЦ18−2О CиNi18Zn2О - - - - - - - O, 6 To samo
Nazwa stopu Oznakowanie Skład w procentach
według tej normy W ST СЭВ З78−76 Główny element Domieszka, nie więcej niż %
Al Mn Zn Ni+Z miedź Ті Рb Si Fe Si Mg Mn Si
Sprzedaży МНМцАЖЗ -12 -, 3 -, H - O, 2 — O, 4 O, 2 — O, 5 11,5 — 1З, 5 - 2,5 — H, 5 Ost. - - O - - O - -
Stop TP INR, 6 - - O - - O, 57 — 6З Ost. - O - O, ОО5 O, ОО2 - - -
Monel НМЖМц28 — 2,5−1,5 - O 2 — H 1,2 — 1,81 - Ost. 27 — 29 - - O - O, О5 O, 1   -
Stop МН95−5 - - O - - 4,4 — 5 Ost. - O - O, 2 - - O -
Ołowiany nikiel МНЦС16 -29−1,8 - O O - Ost. 15 — 16,5 51 — 55 - 1,6−2, - O O O - O
Stop МНЖКТ5 — 1−2-2 O - 1, O — 1,4 O H — O, 8 - 5−6,5 Ost. O, 1 — O, H - O, 15 — O, H - O - O -
Nazwa stopu Marka Chem. skład w procentach Wygląd produktu
w действующемустандарту W ST СЭВ З78−75 Domieszka, nie więcej niż %
Pb C S P Bi As Sb Zn Sn O Tylko
Sprzedaży МНМцАЖ3 — 12-H-0, H - O - O O - O - O O - O, 4 Drut
Stop TP МН0,6 O O, ОО5 O, ОО2 O, ОО5 O, ОО2 O, ОО2 O, ОО2 O, ОО2 - O - O, 1О Drut
Monel НМЖМц28 — 2,5−1,5 - O, ОО2 O, 2 O, O1 O, ОО5 O, ОО2 O, О1О O, ОО2 O O O O, 6О Arkusze, taśmy, taśmy, drut
Stop МН95−5 O O, O1 O, O3 O, O1 O, O2 O, ОО2 O, O1 O, ОО5 O O O, 1 O, 5 Blachy, rury, pręty
Ołowiany nikiel МНЦС16 — 29−1,8 O - O O - O O O - O O 1, O Paski
Stop МНЖКТ5 — 1−2-2 O O, ОО5 -O, O3 O O O - O O, 5 - O O 7 Drut

Uwagi:

1. Po wcześniejszym porozumienia z kupującym aluminiowe marki МНЖМцЗ0−1-1 ma domieszkę węgla do 0,03%.
2. Dla marek МН19, МНЖ5−1, МНЦ15−20, МНЦ18−20, МНЦ12−24, МН25, МНЦ18−27, МНЖМцЮ-1−1, МНЖМцЗ0−1-1 poprzez domieszki niklu dozwolone włączyć do 0,5%.
3. W markach МНЖМцЮ-1−1, МН25, МНЦ12−24, МНЦ18−27, МНЦ18−20 w drodze wzajemnego porozumienia z klientem mogą być domieszki antymonu, krzemu, bizmut, arsen, magnezu, cyny, fosforu.
4. W drodze wzajemnego porozumienia w stopach marek МН19, МНЦ15−2о, МНЖМцЗ0−1-1 może zawierać niewielką ilość cyny.
5. Oznaczenia, właściwości stopów podobnych marek ST СЭВ378−76, jest w załączniku nr 2 (Zmieniona redakcja, Edycja. Nr 1,2, 3, 4). Oznakowanie, chem. skład i zastosowanie stopów miedziano-niklowe
3. W мельхиоре marki МН19 do bicia monet jest dopuszczalne domieszki żelaza lub manganu bardziej podanej w tabeli. H, ale w sumie nie więcej niż 1, H%. W marki МН19 do produkcji taśm na спецназначению, dopuszczalne lekkie obecność zanieczyszczeń: do 0,01% Mg, 0,01% Mn, do 0,15% Si, do 0, H% Fe, ale суммf wszystkich zanieczyszczeń — nie więcej niż O 6%.
4. Konstantan МНМц 40−1,5 dla różnorodnej techniki elektronicznej, zawiera aż 0,0 H% Zn
Załącznik nr 1. (Jest wykluczone. Zm. nr 1)

Załącznik 2, punkt

Marki Charakterystyka
według GOST 492−7H w ST СЭВ З78−76
МНЦ15−2О, МНЦ18−2О CuNi15Zn21 CuNi18Zn2О Doskonale zdeformowane, będąc w stanie zimnym, dobre sprężynowe właściwości. Odporne na korozję odporne.
МН25 CиNi25 Źle odkształca się, gdy znajduje się w stanie zimnym, odporne na korozję odporne, dobrze spawalny, odporne na ścieranie.
МНЖМц1О-1−1 CuNi1ОFe1Mn Odkształca się, będąc w stanie zimnym, dobrze spawalny, odporna na korozję.
МНЦ12−24 МНЦ18−27 CиNi12Zn24 CиNi18Zn27 Ma dobre właściwości podkładek, dobrze zdeformowane, gdy znajduje się w stanie zimnym.
МН19 CuNi19 Praktycznie nie odkształca się, będąc w stanie zimnym, odporne na korozję odporne, dobrze spawalny.
МНЖМц30−1-1 CuNiЗОFe1Mn Dobrze spawalny, bardzo dobry poziom erozji i odporność na korozję.
МНЖ5−1 CuNi5Fe1Mn Doskonale odkształca się, będąc w stanie zimnym, odporne na korozję odporne.