• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

BK3 węglika płyta

BK3 węglika płyta

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty w temperaturze od producenta płyty przystępnych cenach, wykonane z litego stopu marki BK3. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez konsumenta /

parametry techniczne

Trudno BK3 stopów metali o wysokiej temperaturze topnienia stały związek ceramiczny z węglika wolframu z kobaltem o dużej lepkości. Ten materiał jest kompozytem z osnową metaliczną, w którym cząstki kobaltu są umieszczone w matrycy z węgliku wolframu. Węglik wolframu może mieć wzór wc lub 2, w zależności od warunków syntezy.

Charakterystyczną cechą tego stopu — wysokie wartości wytrzymałości, wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na obciążenia dynamiczne, dużą przewodność elektryczną i termiczną, niską ciągliwość, wytrzymałość i odporność na ścinanie. Najbliższy europejski odpowiednik materiału — HG012 twardy stop.

miejscowe stosowanie

Data stopu marki Vk3 wykorzystywane w produkcji wysoce trwałych metod Obrobienie prasowanie i spiekanie w płycie. W celu zwiększenia wytrzymałości i sztywności powłoki powierzchniowej wykorzystywany. Stop BK3 czułe na obciążenia zginające, i jest w związku z tym korzystnie stosować w procesie obróbki skrawaniem materiałów obrabianych osiowosymetryczne.

skład chemiczny

Zgodnie z wymaganiami technicznymi GOST 3882−74 BK3 stopu płyta ma następujący skład:

węglik wolframu — 97%;

Kobalt — 3%.

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Temperatura topnienia — 2867 0 ° C;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 1176;

Gęstość, kg / m3 — 15000… 15300;

Wytrzymałość na zginanie MPa — 1200;

Wytrzymałość na ściskanie, MPa — 5600;

Moduł sprężystości, GPa — 680;

Twardość Rockwella (skala A), nie mniej niż 89,5;

Udarność, kJ / m 2 — 12,7.

     
             

Zakres i właściwości

Węglik BK3 uzyskuje się przez spiekanie kształtki wstępnej przy oryginalnej wielkości formy, biorąc pod uwagę skurcz. Dostępne płyty, tarcze i cylindry o różnych rozmiarach. Możliwa do uzyskania plastyfikowane płytki wstępnie spiekano w wysokiej temperaturze. Dla produktu końcowego należy stosować technologię zapłonową, elektryczne lub anodowego obróbki.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty zakupu na płytkach z producentów, które są wykonane z twardych produktów markowych metalu BK3 rozsądnych cenach można kupić w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Implementacja może hurtowego i detalicznego, elastyczny system zniżek dla stałych klientów.