• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

VK8 węglika płyta

VK8 węglika płyta

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty w temperaturze od producenta płyty przystępnych cenach, wykonane z litego stopu marki BK8. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

parametry techniczne

VK8 twarde stopów metali o wysokiej temperaturze topnienia stały związek ceramiczny z węglika wolframu z kobaltem o dużej lepkości. Ten materiał jest kompozytem z osnową metaliczną, w którym cząstki kobaltu są umieszczone w matrycy z węgliku wolframu. Węglik wolframu może mieć wzór wc lub 2, w zależności od warunków syntezy.

Charakterystyczną cechą tego stopu — wysokie wartości wytrzymałości, wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na obciążenia dynamiczne, o dużej przewodności elektrycznej i cieplnej, na tyle niskie wartości ciągliwości, twardości i odporności na ścinanie. Najbliższe analogi materialne Europejska — stopów twardych HG30 i HG40.

miejscowe stosowanie

Stop VK8 stałe Marka stosowane do wytwarzania wysoko wytrzymałych metod oprzyrządowania prasowanie i spiekanie. Używane do produkcji cięcia i narzędzia kucia na zimno. W celu zwiększenia wytrzymałości i sztywności powłoki powierzchniowej wykorzystywany. Alloy VK8 wrażliwy na obciążenia zginające i dlatego jest stosowany głównie w procesach produkcji detali osiowo symetrycznych.

skład chemiczny

Zgodnie z wymaganiami technicznymi GOST 3882−74 stopu VK8 ma następujący skład:

węglik wolframu — 92%;

Kobalt — 8%.

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Temperatura topnienia — 2862 0 ° C;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 1400;

Gęstość, kg / m3 — 14400 15600 …;

Wytrzymałość na zginanie MPa — 1700;

Wytrzymałość na ściskanie, MPa — 4900;

Moduł sprężystości, GPa — 600;

Twardość Rockwella (skala A), 87,5;

Udarność, kJ / m 2 — 13,0.

     
             

Zakres i właściwości

Węglik VK6 uzyskuje się przez spiekanie pierwotnego rozmiaru formy, biorąc pod uwagę skurcz. Dostępne płyty, tarcze i cylindry o różnych rozmiarach. Możliwa do uzyskania plastyfikowane płytki wstępnie spiekano w wysokiej temperaturze. Dla produktu końcowego należy stosować technologię zapłonową, elektryczne lub anodowego obróbki. Mniej skuteczne ściernica karborund kolejnymi docierających proszków węglika boru.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty zakupu na płytkach z producentów, które są wykonane z twardego stopu marki BK8 rozsądnych cenach. Produkty można kupić w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Implementacja może hurtowego i detalicznego, elastyczny system zniżek dla stałych klientów.