• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

wl-15 złoty lantanu 1,5% elektrody wolfram

wl-15 złoty lantanu 1,5% elektrody wolfram

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty w temperaturze od marki producenta wolframu przystępnych cenach Elektrody WL-15. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez konsumenta /

parametry techniczne

Elektrody wolframowe zaznaczyć WL-15 tlenku lantanu («złoto»), zawierającej i są standardowe falownika spawanie materiałów eksploatacyjnych dla DC i AC. Elektrody te odznaczają się wysoką stabilnością termiczną i są specjalnie zaprojektowane do automatycznego procesu zgrzewania ze względu na bardzo dobre właściwości zapłonowych. Natężenie prądu spawania przy spawaniu prądem przemiennym, nie może przekraczać 150 A.

Lanthanised elektrody w zakresie procesów spawania niskiej mocy mają przewagę nad elektrodami zawierających tlenek ceru. W porównaniu z czystym wolframu dodanie lantanu zwiększa maksymalną obciążalność prądową około 50 procent dla danego rozmiaru elektrody.

miejscowe stosowanie

Elektrody WL-15 wolframu są stosowane przede wszystkim do spawania stali konstrukcyjnych nierdzewnej stopowych. Skuteczny w osoczu lub spawania mikroplazmowego. Obecność elektrody danych lantanu zwiększa odporność

W warunkach ostrych wahań temperatury, które odbywa się w zautomatyzowanym spawania robotów spawalniczych (samochodowych i samolotów). Mniej skuteczne do spawania aluminium, a użyte w procesie spawania prądu przemiennego.

skład chemiczny

Zgodnie z wymaganiami technicznymi ISO6848 2004 Skład chemiczny WL-15 gatunek wolframu elektrod następujących:

struktura kodowanie koloru
znak Dwutlenek lantan% Zanieczyszczenia% Wolfram%
WL20 1.40… 1.60 Nie więcej niż 0,20 Nie mniej niż 97,8 złoto  

Zakres i właściwości

Wolframu WC 15 marki dostarczane elektrody o średnicy 1,0… 12 mm, długość 150… 500 mM lub inne, w przypadku indywidualne zamówienie klienta.

Elektrody te mają słabe zapłon łuku, o niskiej szybkości spalania, dobrą stabilność łuku i doskonałe właściwości zapłonowych. Według przewodności równoważne torowane elektrody, ale mają niższą cenę.

Elektrody wolframowe z lantanu i spiczasta dobrze współpracuje z odwrotną polaryzacją AC lub DC. Ich stosowanie powinno utrzymać zaostrzone dobrze, co jest korzystne dla spawania stali i stali nierdzewnej na stałym lub prądem przemiennym i przy niskich źródeł łukowych napięcia energii, które mają charakterystykę napięcia prądu prostokątnego.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferuje kupić w rozsądnych cenach od producentów elektrod wolframowych marki WL-15 (złoto). Produkty można kupić w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Implementacja może hurtowego i detalicznego, elastyczny system zniżek dla stałych klientów.