• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Blachy, taśmy хаселлой b2® - 2.4617 - сплавБ2

Blachy, taśmy хаселлой b2® - 2.4617 - сплавБ2

AvekGlob firma sprzedaje się z producentem i arkusza taśmy, która jest wykonana ze stopu marki Hastelloy B2 (inne nazwy — Alloy B2, 2,4617) przystępnych cenach. Dostawcy zapewniają terminową dostawę produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

Skład i zastosowanie

Hastelloy B2 (stop B2, 2,4617) należy do grupy stopów niklowo-molibdenowych. W porównaniu do stopu Hastelloy B pod uwagę ma mniejszą procentową zawartość węgla i brak wanadu, który zapewnia lepszą odporność na kwas solny, jego sole i różnych katalizatorów opartych na chlorku glinu.

Hastelloy B2 dobrze nadaje się do wytwarzania elementów urządzeń chemii przemysłowej z użyciem kwasu solnego, przy wszystkich stężeniach i temperaturach. Odporną gazu chlorowodoru ze stopu, a także roztwory kwasu siarkowego, kwasu octowego i kwasu fosforowego. Głównymi zastosowań w wysokich temperaturach są te, w których wymagany jest niski współczynnik rozszerzalności cieplnej.

Unikać ekspozycji na przedmioty wykonane z tego stopu, temperatury od 540 do 815 ° C, ze względu na zmniejszenie ciągliwości stopu. Gazy utleniające, takie jak powietrze, Hastelloy B2 (stop B2, 2,4617) może być stosowany w temperaturach do 540 ° C, Podczas odzyskiwania gazów lub w próżni, stop może być stosowany z 815 ° C do znacznie wyższych temperaturach (w szczególności krótko 890 0 C). W przypadku kwasu solnego łączy się z żelaza lub miedzi, nasila się do utworzenia odpowiednich soli na powierzchni, tak Hastelloy B2 (stop B2, 2,4617), nie powinna być stosowana w połączeniu z miedzią lub stalowych produktów, które pracują z roztworów lub par kwasu solnego.

Skład chemiczny stopu, które spełniają wymagania techniczne normy UNS N10665, przedstawiono w poniższej tabeli:

element Ni,% Cr% Mo,% Fe% C% Mn% Si,% Co,% S% P%
Zawartość stopu fundacja Nie więcej niż 1,0 26,0… 30,0 Nie więcej niż 2,0 Nie więcej niż 0,02 Nie więcej niż 1,0 Nie więcej niż 0,10 Nie więcej niż 1,0 Nie więcej niż 0,03 Nie więcej niż 0,04

AvekGlob firma oferuje do kupienia w opłacalnych cenach producenta z blachy lub taśmy ze stopu niklowo-molibdenowej marki Hastelloy B2 (stop B2, 2,4617). Dostawcy spotkać szybką dostawę produktów do każdego miejsca, aby zainstalować klienta.

właściwości

Główne właściwości fizyczne stopu:

Gęstość, kg / m3 — 9200;

Temperatura topnienia, C 0 — 1330… 1380;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 500 ° C, m / ° C — 11,7;

przewodności cieplnej W / mgrad — 17,3;

Moduł sprężystości, GPa — 179.

Główne właściwości mechaniczne stopu:

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 760;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 350;

Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie,% — co najmniej 40;

Twardość Rockwella (skala b) — 100.

Stop różni się zadowalającą odkształcalność (potrzebne wyżarzanie). Spawanie jest wskazane jest przeprowadzenie wstępnego ogrzewania produktów: zmniejsza wytrącanie węglików i fazy, a także promuje jednolitego odporność na korozję.

Uzyskać arkusz lub taśma wykonana ze stopu Hastelloy B2 (stop B2, 2,4617), oferowaną przez AvekGlob. Dostawca gwarantuje szybką dostawę blachy w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta.