• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Gadolin marki, chemia

Gadolin marki, chemia

Ogólna charakterystyka

Gadolin jest elementem trzeciej grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych. pierwiastków o liczbie atomowej 64 i masie atomowej 157,25. Odnosi się do grupy лантаноидов. Swoją nazwę otrzymał na cześć chemika z Finlandii — Gadolina. Został otwarty G. de Мариньяком w 1880 roku, który okazał się obecność tlenku żelaza mieszaniny metali ziem rzadkich nowego elementu. Spis treści gadolinu w oceanicznej wodzie wynosi 2,4·10— 6 mg/l, w skorupie ziemskiej go zawiera 8 g/t (Taylor). Otrzymują go metodą przywracania fluorek GdF3 lub chlorku GdCl3 wapń. Przy podziale tlenków metali ziem rzadkich na frakcje dostają związki gadolinu.

Cechy fizyczne Gd
Atomowa (molowa) ciężar g/mol 157,25
Stopień utlenienia 3
Gęstość [g/cm3] 7,9
Temperatura topnienia t°Z 1312°C
Ciepło topnienia kj/mol 10
Przewodność cieplna [W/(m·K)] 10,5
Ciepło parowania kj/mol 328

Zastosowanie

Gadolin szeroko stosowane urządzenia elektroniczne, energetyką jądrową. Jest to spowodowane jego jądrowo-cech fizycznych, a także wysokim stopniem zdolności produkcyjnych. Stop go z żelaza i kobaltu doprowadziły do powstania nowych nośników informacji, które mają wysoką gęstość rekordów. Za pomocą najnowszych technologii uprawiane галиевый granat (монокристальный gadolin). Ten element potrzebny do produkcji laserów półprzewodnikowych, które aktywnie stosuje się napromienianie obróbce metalu, kamienia i w medycynie. Mając dużą zdolność rejestrować neutrony, element ten znalazł zastosowanie w celu ochrony przed neutronów i do sterowania reaktorem jądrowym. Tlenek Gd2 O3 stosuje się do topienia szkła pochłaniającego neutrony termiczne. Гексаборид GdВ6 stosuje się w produkcji katody rentgenowskich instalacji lub zaawansowanych elektronicznych broni.

Stop gadolinu z żelaza jest najbardziej idące akumulatorem wodoru, dlatego znalazł zastosowanie w wodór samochodzie. W diagnostyce osteoporozy stosuje 153 Gd. Gdy wymagana jest blokada Kupffera, w leczeniu wątroby stosuje się chlorek GdCl3. Гадодиамид kontrastowy jest lekiem. Stop niklu z gadolin jest używany w produkcji pojemników do przechowywania odpadów radioaktywnych substancji. Dziś duże zainteresowanie wykazuje do siebie monokrystaliczny stop terb-gadolin, który jest używany w produkcji lodówek.

Mieszkania

Wypożyczalnia stopów gadolinu dostępny jest w postaci prętów, blach, drutów, na podstawie warunków technicznych i GOST 23862.13−79, który żywnościowe udział tlenków, określonych metodą luminescencji. GOST 23862.5−79 żywnościowe analiza spektralna tlenku Gd2 O3.

Sprzedam w okazyjnej cenie

Ogromny wybór rzadkich metali w magazynie LLC «Avek Global» może zadowolić każdego konsumenta. Jakość zapewnia pełną zgodność ze wszystkimi normami technologicznymi produkcji. Oferujemy produkty z magazynów w Rosji i na Ukrainie, z dostawą do dowolnego adresu. Nasi specjaliści będą pakować, uzupełnić, zaznaczyć swój zakup oraz dostawę. Wszystkie produkty są certyfikowane gotówki. Cena zależy od wielkości zamówienia i dodatkowych warunków dostaw. Terminy realizacji zamówień są minimalne. W przypadku zamówień hurtowych, firma zapewnia znaczne rabaty.