• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

VK6 węglika płyta

VK6 węglika płyta

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty w temperaturze od producenta płyty przystępnych cenach, wykonane z litego stopu marki VK6. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

parametry techniczne

VK6 twarde stopów metali o wysokiej temperaturze topnienia stały związek ceramiczny z węglika wolframu z kobaltem o dużej lepkości. Ten materiał jest kompozytem z osnową metaliczną, w którym cząstki kobaltu są umieszczone w matrycy z węgliku wolframu. Węglik wolframu może mieć wzór wc lub 2, w zależności od warunków syntezy.

Charakterystyczną cechą tego stopu — wysokie wartości wytrzymałości, wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na obciążenia dynamiczne, o dużej przewodności elektrycznej i cieplnej, na tyle niskie wartości ciągliwości, twardości i odporności na ścinanie. Najbliższy europejski odpowiednik materiału — HG20 twardy stop.

miejscowe stosowanie

Stop VK6 stałe Marka stosowane do wytwarzania wysoko wytrzymałych metod oprzyrządowania prasowanie i spiekanie. Coraz częściej wykorzystywane do produkcji narzędzi skrawających. W celu zwiększenia wytrzymałości i sztywności powłoki powierzchniowej wykorzystywany. Stop VK6 czułe na obciążenia zginające, i jest w związku z tym korzystnie stosować w procesie obróbki skrawaniem materiałów obrabianych osiowosymetryczne.

skład chemiczny

Zgodnie z wymaganiami technicznymi GOST 3882−74 stopu VK6 ma następujący skład:

węglik wolframu — 94%;

Kobalt — 6%.

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Temperatura topnienia — 2867 0 ° C;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 1200… 1300 (wartość minimalna — w przypadku stopów VK6);

Gęstość, kg / m3 — 14500 15100 …;

Wytrzymałość na zginanie MPa — 1200… 1300 (wartość minimalna — w przypadku stopów VK6);

Wytrzymałość na ściskanie, MPa — 4350;

Moduł sprężystości, GPa — 635;

Twardość Rockwella (skala A), 88… 90 (wartość minimalna — w przypadku stopów VK6);

Udarność, kJ / m2 — 12,9.

     
             

Zakres i właściwości

Węglik VK6 uzyskuje się przez spiekanie pierwotnego rozmiaru formy, biorąc pod uwagę skurcz. Dostępny w dwóch wersjach — VK6 i VK6M (Fine). Dostępne płyty, tarcze i cylindry o różnych rozmiarach. Możliwa do uzyskania plastyfikowane płytki wstępnie spiekano w wysokiej temperaturze. Dla produktu końcowego należy stosować technologię zapłonową, elektryczne lub anodowego obróbki.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty zakupu na płytkach z producentów, które są wykonane z twardego stopu marki VK6 rozsądnych cenach. Produkty można kupić w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Implementacja może hurtowego i detalicznego, elastyczny system zniżek dla stałych klientów.