• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Grade 19 tytan - Titanium Beta C

Grade 19 tytan - Titanium Beta C

Dostawca — firma AvekGlob oferty zakupu od producenta w różnych wyrobów walcowanych rozsądnych cenach uzyskanych ze stopu tytanu gatunku Beta Titanium 19. Dostawca gwarantuje szybką dostawę produktów walcowanych na dowolny adres wskazany przez konsumenta /

parametry techniczne

Tytanu Stopień Stopień 19 (beta C) jest również podatny na obróbce cieplnej, wysokiej wytrzymałości stopu, który ma dobrą odporność na naprężenia mechaniczne operacyjnego i dobrą odporność na korozję na gorąco. Taka jakość w wyniku takiego stopu domieszkowanie i wysokiej wytrzymałości metali żaroodpornych, takich jak chrom, molibden, wanad, cyrkon. Obecność stopu aluminium zwiększa podatność na obróbkę mechaniczną.

Stopień 19 stop (Beta C) jest metastabilna i odnosi się do grupy β-stopów tytanu.

miejscowe stosowanie

Koło, pręt lub arkusz wykonany ze stopu tytanu, stopień 19 (beta C) są wykorzystywane do produkcji standardowych produktów — sprężyn, łączników, jak również prętów skrętnych, skręcaniu. Walcowane rury wytłaczanej ze stopu pod uwagę zgodnie z zaleceniami MR0175 używanych przy wierceniu głębokich studzienkach kwasu.

Skład chemiczny stopień 19 tytanu beta C stopu tytanu

Przedstawiono w poniższej tabeli:

element  
węgiel Nie więcej niż 0,05%
związany azot Nie więcej niż 0,03%
związany tlen Nie więcej niż 0,14%
aluminium 3,0−4,0%
wanad 7,5−8,5%
chrom 5,5−6,5%
cyrkon 3,5−4,5%
molibdenu 3,5−4,5%
tytan reszta
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Gęstość, kg / m3 — 4810;

Punkt topnienia C 0 — 1649;

Szczególne J ciepła / kggrad — 528;

Współczynnik przewodności cieplnej, w temperaturze pokojowej, W / mgrad — 8,4;

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 300 ° C, m / ° C — 9,7;

Sprężystości, GPa — 103;

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 1180… 1250;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 1100… 1150;

Rozciąganie Wydłużenie,% — 6… 10;

Zmniejszenie pola powierzchni przekroju poprzecznego,% — 19.

Zakres i technologiczne cechy materiału aplikacji

Asortyment wyrobów walcowanych, który jest wykonany z gatunku stopu 19 tytanu beta C regulowane techniczne normy AMS 4915 AMS 4916 (z blachy), AMS 1972, ASME, SB-348 i AMS 1973 (walcowanie objętościowy) i Mil-T-9046, MIL -T-9047 (odkuwki). Spawalność materiału — dobra.
aplikacje

Stop ten ma wysoką odporność na korozję w środowisku redukującym, takim jak siarkowodór (H2S). Ze względu na swą doskonałą odporność na korozję w słonej wodzie, stopień tytanu 19 tytanu beta C pozycji wytwarzają morskich i platformy naftowe i gazowe podmorskiego. Stop ten ma doskonałą odporność na zmęczenie, więc może być użyteczny w przypadku stosowania w budowie elementów, które podczas pracy może być elastycznie zdeformowane. Stosunkowo wysoki poziom wytrzymałości jest utrzymywany w temperaturze 350 ° C

Dostawca — firma oferuje kupić AvekGlob pręt, okrąg lub arkusz wykonany ze stopu tytanu, gatunek 17 klasy Ti-0.05Pd po cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Kupować określone produkty mogą hurtowego i detalicznego. elastyczny system zniżek dla stałych klientów.