• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Terb marki, chemia

Terb marki, chemia

Ogólna charakterystyka

Terb — metal srebrno-biały, odnosi się do grupy лантаноидов, element 3 grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych. elementów, w którym wskazany Tb. Masa atomowa 158,925. Został otwarty w 1843 r. szwedzkim naukowcom Мосандером, który rozkładem mógł po raz pierwszy uzyskać tlenki тербия, эрбия, itr. I dopiero 60 lat później J. Urbain, francuski chemik, był w stanie odróżnić czysty terb. Jego zawartość w litosferze wynosi około 4,3 g/t w sposób Przemysłowy jego wydzielają się z mieszaniny pierwiastków ziem rzadkich i po przywróceniu металлотермическим metodą, uzyskując metalowy terb.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Temperatura topnienia 1356 °C, ciężar około 8,3 g/cm3, t° wrzenia 3227 °C. W powietrzu w normalnych warunkach metal ten jest dość stabilny, a w wrzącej wodzie zaczyna tworzyć wodorotlenek Tb (OH)3. Rozpuszcza się w kwasach mineralnych z utworzeniem soli. Tlenek тербия otrzymuje się przez prażeniu w temperaturze 800°-1000°c w powietrzu soli тербия. Dwutlenek TbO2 powstaje w wyniku rozkładu Tb (OH)3. Bardziej stabilny jest trójwartościowego ion тербия, a четырехвалентный ion istnieje tylko w składzie hetero-полисоединений.

Cechy fizyczne Tb
Atomowa (molowa) ciężar g/mol 159,925
Liczba atomowa 65
Gęstość [g/cm3] 8,229
Temperatura topnienia t°Z 1356°C
Stopień utlenienia 4, 3
Przewodność cieplna [W/(m·K)] 11,1
Molowa pojemność cm3/mol 19,2

Korzystanie z

Produkcja luminofory, laserów, magnetycznych i termoelektryczne materiałów półprzewodnikowych elementów komputerów, магнитострикционных stopów. Stop Fe-Tb na dzień dzisiejszy jest najlepszym магнитострикционным materiał stosowany do produkcji potężnych siłowników (np. teleskopów), dla ultradźwiękowych przetworników z całą mocą fali dźwiękowej. Ponadto wdrażane są nowe połączenia тербия, na przykład, монокристалл tytanian Tb, które ma ogromną магнитострикцию. GOST 23862.15−79 żywnościowe oznaczanie zanieczyszczeń tlenków тербия.

Sprzedam w okazyjnej cenie

LTD. «Avek Global» jest firmą, która prowadzi realizację kolorowych, metali rzadkich na najbardziej korzystnych warunkach. W magazynie jest tu ogromny wybór wyrobów z тербия, a także jego stopów. Od wielkości zamówienia, dodatkowych warunków dostawy zależy od ceny. Przy hurtowej sprzedaży są znaczne rabaty. Nasi menedżerowie są zawsze gotowi do udzielenia specjalistycznej pomocy. A duży asortyment nie pozostawi bez wyboru. Wszystkie produkty są certyfikowane i dostarczane w możliwie najkrótszym czasie.