• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Anoda cynkowa

Anoda cynkowa

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty AT z producentem anod cynkowych w dużym zakresie długości i średnic przystępnych cenach. Dostawca gwarantuje terminowe dostawy produktów na dowolny adres wskazany przez klienta.

parametry techniczne

Anody cynku są wykonane z klasy przemysłowej cynku (zawartość metalu z co najmniej 97,5%). Oni reprezentuje osłabionym rundzie profili stalowych kolorze niebieskim. ekstrakcji cynku do późniejszego walcowania lub rysunku uzyskuje się przez ogrzewanie tlenku cynkowo-węglowe i późniejszą destylację półwyrobu. Anody cynku w powietrzu reaguje z kwasami i zasadami.

miejscowe stosowanie

Anody cynkowe są stosowane do następujących zastosowań — do ochrony statków (statków, barek i tankowców) przed korozją, na realizację ochrony katodowej statków, pojazdów lub kontenerów do czyszczenia doków i portów, do stosowania w jednostkach wymiany ciepła i urządzenia kondensacyjnego do ochrony podziemnych obiektów (zbiorniki, kontenery).

skład chemiczny

Kompozycja anod cynku reguluje GOST 3640−94 (dane numeryczne — w procentach):

symbol
chenie
znaczki
cynk
nie mniej
Nieczystość, nie więcej niż
Pb płyta CD Fe Cu Sn jako Al tylko
TSV00
TSV0
CV
TS0A
U0
TS1
U2
w3
99997
99995
99,99
99,98
99,975
99,95
98,7
97,5
0.00001
0003
0005
0.01
0013
0,02
1,0
2.0
0002
0002
0002
0003
0004
0.01
0.2
0.2
0.00001
0002
0003
0003
0005
0.01
0,05
0,1
0.00001
0001
0001
0001
0001
0002
0005
0,05
0.00001
0001
0001
0001
0001
0001
0002
0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.01
0.01
0.00001
0005
0005
0005
0005
0005
0010
-
0003
0005
0.01
0,02
0025
0,05
1.3
2,5
Notatki. Cynku jest stosowany do produktów walcowanych udział wagowy aluminium powinien wynosić nie więcej niż 0,005%.

Brand cynku TSV00 masowy bizmut, antymon i niklu powinna wynosić nie więcej niż 0,00001% każdego z nich.

W gatunku cynku C2 frakcja CH masa antymonu powinna być nie większa niż 0,02%.

Dopuszczalnych norm zanieczyszczeń może się zmienić w drodze porozumienia między producentem a konsumentem bez zmiany zawartości głównej substancji oraz z zastrzeżeniem warunków na dostawę produktów.

Udział wagowy cynku jest określona przez różnicę 100%, a ilość zawartości zanieczyszczeń, żelaza, ołowiu, kadmu, miedzi i cyny w procentach.

Właściwości fizyczne i mechaniczne

  • Gęstość, kg / m3 — 7100;
  • Temperatura topnienia, C 0 — 420;
  • Współczynnik rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 100 ° C, m / ° C — 31,2;
  • Moduł sprężystości, GPa — 96,5;
  • współczynnik przewodności cieplnej w zakresie temperatur od 20 0… 100 ° C, w / mgrad — 112,2;
  • Twardość Vickersa HV — 30;
  • granica plastyczności, MPa — 37.

Zakres funkcji i aplikacji

Dla produkcji krajowej jest regulowany przez GOST 1180−91. Anody cynku wytwarzane grubość od 5 do 20 mm, szerokość od 65 do 600 mm, a wysokość od 400 do 1200 mm. Jest też specjalna konfiguracja anody cynkowe — barów, koła, tarcze.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty zakupu anody cynkowe w żądanym zakresie przekrojach i długościach. Produkty można kupić w cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Implementacja może hurtowego i detalicznego, elastyczny system zniżek dla stałych klientów.