• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Nikiel i tytan stop

Nikiel i tytan stop

Dostawca — firma AvekGlob oferty zakupu od producenta w różnych profili walcowanych, które są wykonane ze stopów tytanu i niklu rozsądnych cenach. Dostawca gwarantuje szybką dostawę towarów na dowolny adres wskazany przez klienta.

parametry techniczne

Międzymetaliczne equiatomic binarny stopu Ni-Ti strukturalną podstawę tych stopów. Ma umiarkowany zakres rozpuszczalności, umożliwiając zmiany składu i domieszkowanie innych pierwiastków na pamięć kształtu i własności mechaniczne.

To pokazuje charakterystykę całej pamięci kształtu poprzez powrót do jego pierwotnej postaci po podgrzaniu go do temperatury przemiany fazowej. Po podgrzaniu tej temperatury, stopu zmienia się od niskiej temperatury jednoskośnej struktury martenzytycznej w wysokiej temperatury sześciennych struktury austenitycznej.

miejscowe stosowanie

Stop z powodu następujących właściwościach:

• Stworzenie znacznego wysiłku ze względu na efekt pamięci kształtu;

• doskonałe właściwości tłumiące wykazywały niższą temperaturę przemiany strukturalnej;

• doskonałą odporność na korozję;

• niemagnetycznego;

• Wysoka wytrzymałość na zmęczenie;

• Średnia odporność na udary;

• Średni stabilność termiczną;

• biozgodność.

Te właściwości określają praktyczne stosowanie tytanu i niklu, stopów do wytwarzania następujących produktów: złączki i złączki samolotów wojskowych i morskich statków, pincety do usuwania ciał obcych za pomocą małych nacięć kotwy do mocowania ze ścięgien i stenty stosowane w chirurgii sercowo-naczyniowej. W stomatologii, niklu i tytanu stosowane są druty produkcji ortodontologicheskih. Zastosowania przemysłowe — Zawory bezpieczeństwa / siłowniki do regulacji temperatury urządzeń monitorujących zraszacz wody i ognia, aby uwzględnić wibracji, armatura, łącznej urządzeń zaciskowych, anteny telefonów domowych.

skład chemiczny

Większość ze znanych stopów niklu i tytanu jest stop niklowo-tytanowy (Nitinol), który zawiera 45% wagowych tytanu i 55% niklu.

   
   
   
   
   
   
   
   

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Gęstość, kg / m3 — 6500;

Punkt topnienia C 0 — 1310;

przewodności cieplnej W / mgrad — 18;

Moduł sprężystości, GPa — 40/75;

Granica wytrzymałości na rozciąganie, MPa — 800… 820;

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa — 440… 500;

Twardość Brinella HB — nie więcej niż 320;

Udarność, kJ / m 2 — 330… 590;

Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie,% — 10.

Cechy technologiczne materiału aplikacji

Dwa sposoby pierwotnego wytopu stosuje się do wytwarzania nitinol:

Łukowe przetapiania próżniowego W sposobie tym łuk elektryczny zapala się między płytą miedzi, który jest chłodzony wodą, a oryginalny składników. Formę miedzi do topienia składników w wysokiej próżni, w celu zapobieżenia przedostawaniu się węgla w stopie;

Próżniowe topienie indukcyjne: surowiec ogrzewa się w tyglu z węgla za pomocą zmiennego pola magnetycznego. Proces ten również prowadzi się w wysokiej próżni; Jednakże, ilość atomów węgla w wprowadzony.

Rzadsze lub topienia indukcyjnego plazmowego łuk, a topienie wiązką elektronów.

Dostawca — Spółka AvekGlob — oferty zakupu różnych rodzajów wyrobów walcowanych, które są wykonane z tytanu, niklu Nitinol stopu, po cenie utworzonego na podstawie europejskich i międzynarodowych standardów produkcji. Kupować określone produkty mogą hurtowego i detalicznego. elastyczny system zniżek dla stałych klientów.